Heuvelrug

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat

Wethouder Homan trekt 4,2 miljoen euro uit om de Driebergse Hoofdstraat veiliger te maken. Maar waarschuwt wel dat hierdoor de lokale belastingen kunnen stijgen.

Read More

Het mocht tussen de 3,5 en 7 miljoen euro kosten, het worden er 4,2. Met dat bedrag kan de Driebergse Hoofdstraat veilig genoeg gemaakt worden, denkt wethouder Homan. De hoofdweg, met allerlei paaltjes en bochtjes en vooral te smalle fietspaden die te dicht op de rijbaan liggen, geldt nu als onveilig. De dood van een 15-jarige scholiere, die eind 2010 onder een passerende vrachtwagen kwam, deed de roep om maatregelen steeds luider klinken.

Er komen twee rotondes bij, zowel bij de kruising met de Buzziburglaan als met de Bosstraat, en de weg krijgt een ‘eenduidiger’ wegbeeld. Meer en verhoogde zebrapaden. Bussen die op de rijbaan stoppen, verhoogde en verbrede fietspaden. Smallere rijbanen voor auto’s, gescheiden door een prominente middenberm om te voorkomen dat automobilisiten inhalen.

Een ingrijpender reconstructie, met onoverbrugbare rijstroken en een circulatiesysteem zonder de mogelijkheid tot linksaf, komt er niet. Het is te duur, en duurt vanwege onwillige aanwonenden te lang. 

305

De eerste spade zal op zijn vroegst halverwege 2014 de grond ingaan, nadat de procedures zijn doorlopen en een aannnemer is gekozen. Dat wordt niet per se de aannemer die het goedkoopste is, zegt wethouder Homan. De aannemer die de overlast tijdens de reconstructie van deze ‘fundamentele ader in Driebergen’ het beste weet te beperken heeft zijn voorkeur. ‘En die goed met de inwoners communiceert, een beetje zoals rond de verbreding van de A12. Dat is een schoolvoorbeeld van hoe het ook kan.’

Opmerkelijk is wel de expliciete waarschuwing van het college dat de miljoenenuitgave kan leiden tot belastingverhoging. De wethouder wil de uitgave pas vanaf 2017 in de begroting verwerken. ‘In 2017 moeten we al een een dikke 3,5 miljoen bezuinigen, daar komt dan anderhalve ton bovenop. Dan moet je oplossen door verder in je kosten te snijden, of de belasingen te verhogen. We vonden het wel helder dat mee te geven bij dit voorstel.’

Vorige week maakte de wethouder al bekend 2,7 miljoen euro extra uit te trekken voor een langere tunnelbak in Maarsbergen, op verzoek van de Maarsbergers. Ook die uitgave leidt tot een extra bezuinigingslast van 140.000 euro.