Heuvelrug

Eindelijk: nieuwbouw Revius lyceum

Voor een nieuw Revius-lyceum trekt de gemeente Heuvelrug ruim tien miljoen euro uit. De school wordt moderner en compacter, en iets kleiner dan eerst gedacht.

De school doet er zelf nog 1,7 miljoen bij, waarmee het totale budget voor nieuwbouw komt op 12 miljoen euro. Daarmee wordt het Revius een compactere school dan het nu is. ‘Zodat je nog beter zicht hebt op de leerlingen,’ zegt rector Ilse van Eekelen, die blij is dat de kogel nu eindelijk door de kerk is. ‘Onze onderwijskundige doelen zijn in dit gebouw moeilijk te verwezenlijken. We zijn al aan het experimenteren met ipads, we gaan naar gepersonalificieerd onderwijs toe en daar heb je een ander type ruimte voor nodig.’

 

Volgens Stan Poels, bestuurder van de school, kijken personeel, leerlingen en ouders vol ongeduld uit naar nieuwbouw. ‘Het is belangrijk dat die school er nu eindelijk gaat komen. Energetisch is het ook een rampzalig gebouw, met die oude stalen kozijnen. Als er iets duurzaam te maken is, dan is het dit gebouw wel. We moeten nu met met raampjes open en dicht ventileren, wat dat betreft is het gebouw echt aan zijn einde.’

De school wordt wel kleiner en goedkoper dan eerder gedacht. Een plan uit 2011 ging uit van 1500 leerlingen, maar die prognose is door de vergrijzing teruggeschroefd naar 1200. Daarmee zakt ook de bouwsom met 20%, naar 12 miljoen euro. Eeder zag de school al af van de combinatie van nieuwbouw met een nieuw gemeentelijk zwembad, omdat de school bij nader inzien afziet van het predikaat ‘sportschool’.

De bijdrage van de school is na onderhandelingen uitgekomen op 1,7 miljoen omdat niet alle delen van de uit 1958 daterende school  aan vervanging toe zijn. Een deel van de nieuwbouw blijft bovendien staan. Door de school naar achteren te verplaatsen hoeven er geen tijdelijke klassen te verrijzen, wat een besparing van een miljoen euro betekent.

De nieuwe school moet zomer 2017 klaar zijn. Donderdag is het personeel ingelicht, met juichen wacht de school liever tot het plan ook formeel de gemeenetraad is gepasseerd, op 16 december.

Het bouwheerschap blijft bij de school. Voordeel daarvan, zegt bestuurder Poels, is dat eventuele meevallers terug de schoolkas in stromen. Poels verwacht dat de nieuwbouw wervend zal werken. ‘Dat hebben we bij onze nieuwbouw in Wijk bij Duurstede ook gezien, dat een nieuw gebouw de school een ontzettende boost geeft.’

Bij de planvorming is ook gekeken naar renovatie van het bestaande gebouw, dat constructief nog in orde is. Omwonenden dringen ook aan op handhaving van de volgens hen zo karakteristieke gevel, zegt onderwijswethouder Van Oostrum. ‘Maar dat bleek financieel zo ongunstig dat renovatie een onhaalbaar plan is.’