Heuvelrug

Rooftassen en Irish Travellers niet welkom op Heuvelrug

Rooftassen zijn vanaf eind november taboe op de Heuvelrug. En colporteurs krijgen krappere werktijden.

Read More

Officieel heet het een ‘voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken’, in de praktijk gaat het om rooftassen: tassen die winkeldieven van binnen hebben bekleed met aluminiumfolie, zodat gestolen waar onbespeurd door detectiepoortjes de winkel kan verlaten. Alleen al het in bezit hebben van zo’n tas is vanaf eind november voldoende om iemand in te rekenen, zegt politiechef Willem van der Vliert. ‘Winkelpersoneel mag een persoon met zo’n tas aanhouden. We nemen de persoon over als verdachte van winkeldiefstal.’ 

Een directe aanleiding voor de nieuwe bepaling is er niet, behalve dat winkeldiefstal gestaag toeneemt. ‘Mensen zitten allemaal wat krap bij kas en dan is de verleiding groot iets weg te nemen uit een winkel,’ zegt Van der Vliert.  ‘Winkeliers letten daarom wat scherper op. En waar ze vroeger minder snel iemand durfden aan te spreken, durven ze tegenwoordig eerder handhavend op te treden.’

Ook colporteurs krijgen het vanaf december moeilijker op de Heuvelrug. Het geldende ‘ventverbod’ wordt vervroegd van 21 uur naar 18 uur. De nieuwe bepaling is met name gericht op zogenaamde Irish Travellers: groepjes die vanuit Ierland neerstrijken op een camping, en in de dorpen rondom hun diensten aanbieden, liefst aan ouderen. ‘Goten schoonmaken, bestrating aanleggen, of ze willen gewoon iets repareren. Probleem is dat ze vooraf geen prijsafspraken maken, en mensen soms forse bedragen moeten betalen, ‘aldus een wat teleurgestelde politiechef Van der Vliert, die graag een rigoreuzer ventverbod ziet dan de beperking. ‘Met die paar uurtjes schieten we niet zoveel op. Ik zou het liever helemaal verbieden’.