Heuvelrug

Gemeente koopt af te danken lantaarnpalen

De gemeente is voor 1,7 miljoen euro eindelijk eigenaar van de 8380 lantaarnpalen op de Heuvelrug geworden. Maar wil ze eigenlijk allemaal vervangen door zuiniger palen die minder lichthinder geven.

Read More

Vorig jaar werd het contract met lantaarnpaalbeheerder Citytec opgezegd, vanwege de hoge kosten in combinatie met slechte prestaties. Probleem was nog wel de afkoopsom voor de ruim achtduizend lantaarnpalen. Citytec vroeg ruim €2 miljoen, wethouder Homan bood €800.000. Accountants van beide partijen zijn na maandenlange onderhandelingen uitgekomen op een afkoopsom van €1,7 miljoen, tot tevredenheid van Homan. ‘Het was best heel lastig. Je komt niet altijd in het midden uit, maar beide partijen kunnen hier mee leven. En het ligt onder de boekwaarde van de palen, dus dan heb je het goed gedaan.’

lichtschouw

Het is overigens niet de bedoeling de palen nog erg lang te laten staan. In de nabije toekomst wordt alles gewoon onderhouden, al gaat dat de laatste maanden moeizaam. Regelmatig blijven hele wijken dagenlang verstoken van licht, vorige week nog in Driebergen. Reden is de ouderdom van de systemen en de wat trage reactie van externe partner Stedin, dat het elektriciteitsnet van de palen beheert en de oorzaak soms maar moeilijk kan achterhalen. Homan. ‘Voorlopig laten we de palen staan en zullen we zorgen dat ze blijven branden, als Stedin tenminste meewerkt.’

Uiteindelijk is het plan alle palen de komende twee jaar te vervangen door vijfduizend nieuwe lataarnpalen met LED-lampen. Die verspreiden hun licht efficienter en zonder lichthinder, en verbruiken bovendien minder energie. Met zijn plan haalde wethouder Homan vorig jaar de landelijke pers, hij won er zelfs een taart mee. Tot verbazing van een aantal raadsleden, dat meent dat het lantaarnpalenplan op financieel drijfzand is gebouwd omdat Homan de tien miljoen euro aan investeringskosten te ver in de toekomst uitsmeert. Homan: ‘Er zijn inderdaad mensen die twijfelen dat je met de nieuwe technologie zo lang kunt doen. Maar ik redeneer simpel: de markt garandeert een levensduur van 50 jaar voor de palen en 25 jaar voor de lampen. Dan hoeven wij ons toch geen zorgen meer te maken?’

Afgelopen week koos de gemeente na maandenlang inwoners te hebben geconsulteerd over het gewenste lichtniveau een middenkoers. De nieuwe lantaarnpalen komen op 44 meter van elkaar, en niet op 37 of 50 meter. Daarmee wordt een lichtniveau bereikt dat weliswaar 25% onder de landelijke richtlijn ligt, maar dat door 80% van de gebruikers nog als voldoende is beoordeeld, aldus de nota van de gemeente. In januari buigt de gemeenteraad zich nog eens over het ambitieuze plan, waarna de nieuwe palen kunnen worden uitgerold in de gemeente. Om kosten en lichthinder verder te beperken zal een groot deel van het buitengebied daarbij overgeslagen worden.