Heuvelrug

Heuvelrug moet dementievriendelijker

Wethouder Van Oostrum wil van de gemeente Utrechtse heuvelrug een ‘dementievriendelijke gemeente’ maken. Daar moet vooraal ook de gewone Heuvelrug bij gaan helpen. 

Read More

Er zijn experteams dementie, er is een zorgketen dementie, een netwerk dementie, er is een clustermanager dementie, en er zijn twee ontmoetinsgcentra voor dementerenden op de Heuvelrug. Maar dat is niet genoeg, zegt wethouder Van Oostrum. ‘We zijn als gemeente al een jaar of vijf druk bezig met dementie. Nu zien we graag ook een verandering in de samenleving zelf.’

DIt jaar zijn er ruim duizend inwoners met dementie op de Heuvelrug. In 2040 is dat het dubbele. En eigenlijk moet je dat nog eens verdubbelen of verdriedubbelen, want mantelzorgers zijn ook slachtoffer. ‘Elke familie, elke straat zal er mee te maken krijgen. Tweederde van de dementerenden woont gewoon thuis. We weten allemaal hoe je een blinde moet helpen, of iemand die slecht ter been is. We moeten nu leren hoe je een dementerende helpt, hoe je het zoiemand makkelijker maakt’, zegt Van Oostrum, die als ervaringsdeskundige sterk betrokken is. ‘Ik maak het met mijn moeder mee. In het begon is het allemaal nog behapbaar. Maar er komt een fase waarin het ongelooflijk moeilijk is.’

Daarom moeten nu ook de gewone inwoners dementievriendelijk worden. Eigenlijk was het de bedoeling de campagne een maandje eerder te lanceren, maar na een gezinsdrama in Doorn dat alles te maken had met dementie -een oudere man mishandelde in wanhoop zijn vrouw- besloot de gemeente tot uitstel. Het incident maakte wel pijnlijk duidelijk dat dementie soms zo ongemakkelijk is, dat het wordt verzwegen, en hulp vervolgens wordt vermeden. ‘Het zou goed zijn als het makkelijker bespreekbaar wordt. Mensen houden het soms stil, en daar maken ze het zichzelf en hun mantelzorger moeilijker mee,´ aldus Van Oostrum

Volgens burgemeester Naafs moeten inwoners ook alerter worden. ‘Zoals het verhaal van de mevrouw in Doorn die driemaal betaalt voor dezelfde dakreparatie. Het is dat de buurman dat busje weer voor de deur ziet staan en de politie belt. Ze zijn gelukkig gepakt, maar het gebeurt wel allemaal. Die mevrouw is voor duizenden euro’s getild.’

Willy Sturkenboom, coordinator van de twee ontmoetingscentra, juicht het initiatief van de wethouder van harte toe. ‘Super dat ze dit doet. Mensen willen er vaak niks mee te maken hebben, maar iedereen krijgt er mee te maken.’ Sturkenboom noemt als voorbeeld hoe het ook kan het bezoek dat ze met haar groep dementerenden bracht aan de fitness voor reguliere senioren. ‘Dat was zo’n succes, die mensen hebben ons gewoon omarmd. Iedereen heeft zo genoten van de acceptatie en van dat gezamenlijke sporten.’

Grapjes maken over dementie is niet zo handig, zegt Sturkenboom, maar lachen met dementerenden juist weer wel. ‘Belangrijk is dat mensen minder angstig worden voor dementie. En dat ze met geduld, humor en respect de dementerenden bejegenen.’

Veel meer dan een persbericht houdt de campagne voorlopig niet in. Rond een theatervoorstelling over dementie in januari wil Van Oostrum wel alle clubs, verenigingen en stichtingen op ‘een luchtige manier’ met elkaar in gesprek krijgen over het onderwerp. ‘Ook winkeliers bijvoorbeeld. Want wat doe je met een mevrouw die voor de derde keer in korte tijd dezelfde broek koopt. Of wat doe je met mensen die portemonnee, pinpas en pincode voor je neerleggen en vragen: ‘Wilt u even voor me pinnen.’