Heuvelrug

Brief: Meer en meer winkels zullen verdwijnen

In een ingezonden brief maken twee Driebergse boekwinkeliers zich zorgen over de gevolgen van de zondagsopenstelling. ‘Denken we later misschien: Was het dit nu allemaal waard?’

Read More

Zondagsopenstelling

Hugo Prakke maakt zich zorgen over het experiment op de zondagsopenstelling. Dat doen wij ook, maar om geheel andere redenen. D66 werkt aan een initiatiefvoorstel om de besluitvorming over permanente openstelling te bespoedigen. Het kan allemaal kennelijk niet hard genoeg gaan. Snelheid lijkt belangrijker dan weloverwogen besluitvorming.

Waar omliggende gemeentes (zoals bijv. Zeist) slechts incidenteel een koopzondag hebben, moet de Utrechtse Heuvelrug plotseling voorop lopen in de vaart der volkeren. En ook al zijn de supermarkten al dagelijks tot 20.00 uur open en leidt de koopavond op de Heuvelrug een kwijnend bestaan, toch zou er grote behoefte bij het winkelend publiek bestaan om ook nog eens op zondag de dagelijkse boodschappen te kunnen doen.

Daarnaast kunnen we lezen dat Prakke benieuwd is of er nog een initiatief komt vanuit de winkels (lees: vooral de supermarkten) om het experiment te verlengen tot aan het besluitvormingsmoment. Kennelijk gaat het ook D66 te ver om hierin zelf het voortouw te nemen. Immers, de raad besloot eerder dat het experiment tot 29 december 2013 zou duren en daarna geëvalueerd moest worden. De uitkomst hiervan op voorhand al invullen door de proefperiode te verlengen, is ons inziens onbetrouwbaarheid van bestuur.

Prakke eindigt zijn verhaal door de hoop uit te spreken dat de winkels na evaluatie weer opengaan. Die hoop delen wij niet.

Wij beschouwen onszelf als goede en positief ingestelde ondernemers. We werken veel en hard, durven initiatieven te nemen (zoals de recente verdubbeling van onze winkel twee jaar geleden en ook nu zijn wij weer aan het uitbreiden), organiseren lezingen, discussie-avonden, boekenmarkten en nog veel meer, maar er bestaat voor ons een grens. En dat is de zondag. Om persoonlijke en economische redenen.

Persoonlijk vinden wij één dag in de week niet te hoeven rennen, één dag in de week geen vrachtwagens op straat, een dag per week samen met je gezin iets leuks doen, toch wel het minimum. Het leven is al hectisch genoeg, die ene dag vrij is ons kortom heel veel waard.

Om op zondag ook nog eens open te gaan, betekent zeven dagen per week werken. En wat blijft er dan nog voor gezins- en privéleven over. Niets!

Invalkrachten inhuren en die op zondag achter de toonbank zetten is voor ons geen optie. Wij zijn een bedrijf dat het moet hebben van onze expertise en goede dienstverlening aan klanten, dit kun je dus niet overlaten aan onervaren krachten die op incidentele basis werken.

Ondertussen zien wij wel een verschuivend consumentengedrag, nl. minder mensen aanwezig in de winkelstraat op bijv vrijdag en zaterdag, omdat zij op zondag nog wel even de boodschappen kunnen doen. Dit gaat dus ten koste van onze omzet en dat in een economisch toch al zeer lastige tijd. En wat hier voor ons geldt, geldt natuurlijk voor veel van onze (kleine) collega-ondernemers.

Opengaan op zondag is bijna alleen haalbaar voor de grootwinkelbedrijven. Voor de meeste kleine zelfstandigen is het economisch onmogelijk zeven dagen per week open te zijn. Zeven dagen open zijn kost nu eenmaal meer dan zes dagen open zijn, dus met zondagopenstelling dwing je ondernemers te kiezen tussen minder omzet of hogere kosten (nog afgezien van het opgeven van de enige vrije dag in de week). Gezien de moeilijkheden waar veel winkeliers nu al mee kampen, zal dit nog meer lege winkelpanden opleveren, en het winkelbestand in de dorpskernen nog verder verschralen. Wil de gemeente helpen om deze centra gezellig en leefbaar te houden en niet nog veel meer lege winkelpanden te creëren, dan zal het beleid deze ondernemers op zijn minst niet moeten tegenwerken met maatregelen als de zondagsopenstelling. Voor deze winkels kan de zondagsopenstelling in het huidige economische klimaat immers op zijn best voorkomen dat de omzet verder achteruitgaat; een verhoogde omzet zit er voor de meesten niet in.

Het argument van de supermarkten voor zondagsopenstelling is dat in de omliggende dorpen ook supermarkten open zijn. Hierdoor zouden zij omzet mislopen. Kan zijn, maar is er in al die jaren al een supermarkt geweest die zijn deuren heeft moeten sluiten?

Politiek, denk heel goed na welke gevolgen de zondagsopenstelling voor veel mensen kan hebben. Die gaan veel verder dan misschien een paar procentjes meer omzet voor het grootwinkelbedrijf. Meer en meer winkels zullen verdwijnen, de winkelcentra in de dorpen worden leger en saaier en de dorpen worden hierdoor minder aantrekkelijk en minder leefbaar voor hun inwoners. Is dit de toekomst die de politiek voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor ogen heeft? Of denken we later misschien: Was het dit nu allemaal waard?

Petra van de Ven
Lars Klein
Boekhandel Jacques Baas