Heuvelrug

Bruggenbouwers corrigeren gemeente

In een ingezonden brief roept de groep bruggenbouwers de gemeenteraad op de inspraak over snelwegboerderij Hoofdstraat 26 te hervatten. ‘Heb je daar geen vertrouwen in, dan is participatie een lege huls.’

Read More

Volgens de brief moet de gemeente het participatietraject over de bestemming van Hoofdstraat 26 hervatten. In die inspraak keerde een dertigtal inwoners zich in twee sessies tegen grootschalige ontwikkelingen in horeca, automotive en retail, en voor ontwikkelingen als natuurgebied of landgoed, aangevuld met een bescheiden bezoekerscentrum en kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes.

Dat advies is begin van de maand echter ingehaald door een vergevorderd plan van gemeente en Triodosbank voor de bouw van een grote, halfverdiepte parkeergarage onder een dak van zonnepanelen, net naast de snelwegboerderij. 

Volgens bruggenbouwer Jan Broekgaarden is het goed het participatietraject over de bestemming van de boerderij te hervatten omdat ‘een participatieve groep prima in staat is om te gaan met wijzigingen in de omstandigheden. Heb je daar geen vertrouwen in, dan is participatie een lege huls. Erger nog, dan wordt het vertrouwen van de burger in het bestuur geschaad.’ 

Broekgaarden doet daarom namens de groep bruggenbouwers in de brief een klemmend beroep op de raadsleden om de inspraak snel te hervatten. ‘Kortom raadsleden, roep de gemeente op het participatieproces door te zetten. Mogelijk zelfs te versnellen of te intensiveren. De participanten zijn prima in staat hiermee om te gaan. En niets let u of andere deskundigen natuurlijk om in dat proces mee te doen.’

De groep bruggenbouwers overlegde vorig jaar intensief met de gemeente hoe de veronderstelde kloof met de burgerij te overbruggen. Uiteindelijk rolde daar een model uit waarin meerderheidsbesluiten worden vervangen door een consentmethode, afkomstig uit de sociocratie. In die methode wordt net zo lang overlegd en geargumenteerd over en geschaafd aan een besluit tot geen van alle deelnemers nog ‘overwegend’ bezwaar heeft tegen dat besluit.

In een proef wordt dat model nu getoetst op het project de Binder Bindt, waarin de Leersumse bevolking het noodlijdende cultuur- en dorpshuis De Binder van nieuw leven en inkomen moet voorzien.