Driebergen

Gemeente heeft afgeschaft kantoor toch zelf nodig

De gemeente Utrechtse heuvelrug wil de bovenverdieping van het verlaten Driebergse gemeentekantoor weer in gebruik nemen. De benedenverdieping kan naar de Eurowinkel. Onderhandelingen over verkoop van het gebouw worden intussen steeds serieuzer, zegt wethouder Homan.

Read More

Een deel van het kantoor is nog nodig voor de brandweer, blijkt uit correspondentie. Misschien, zegt de brief, schiet er ook een stukje over voor de broedplaats voor startende ondernemers en nog een klein hoekje voor de loketten die te maken hebben met het stimuleren van de arbeidsmarkt, zoals beoogd door de initiatiefnemers voor het Sociaal Maatschappelijk Bedrijfsgebouw, waarvan de  Eurowinkel de hoofdhuurder moet worden. 

Volgens wethouder Van Oostrum is het mogelijk dat de bovenverdieping van het kantoor in gebruik wordt genomen door basisschool Ontdekkinsgreis. Die school huist nu in een verlaten asielzoekerscentrum tussen Doorn en Driebergen en krijgt waarschijnlijk pas in 2015 een nieuw gebouw, samen met het zuidelijke filiaal van basisschool Dolfijn. Daarna, denkt de wethouder, kan het verlaten gemeentekantoor nog dienen als tijdelijke onderwijshuisvesting voor basisichool Dolfijn-Noord, waarvoor pas na 2017 nieuwbouw verrijst.

Wethouder Homan onderhandelt intussen verder met Grootheest, de projectontwikkelaar die recht van eerste koop heeft voor het gebouw, dat inmiddels al een half jaar leegstaat. ‘De onderhandelingen worden serieus. In december verwachten we van Grootheest concrete ontwikkelplannen voor de lokatie, waarmee we weer verder kunnen praten. Dat zul je in alle redelijkheid moeten doen, het is immers een partij die recht heeft van eerst koop,’ aldus wethouder financien en vastgoed Bert Homan.

Grootheest neemt ook de prijs van het gebouw serieus, zegt Homan: ‘Ze weten wat we voor het gebouw willen hebben en dat we daar niet de wereld van af zullen wijken.’

Homan zegt verder intensief te onderhandelen met drie kopers voor het oude raadhuis van Maarn. Zoals AD/UN vanochtend berichtte zijn de onderhandelingen met de oorspronkelijke koper -Maarnaar en ontwikkelaar Pater- enige tijd geleden stukgelopen, omdat Pater onvoldoende geld bij elkaar weet te krijgen. Pater had voor het pand een ambitieus plan, inclusief een horecagelegenheid. Een deel van het pand zou openbaar blijven, via een in het leven geroepen stichting.

Dat plan, zegt Homan, is door een van de nieuwe kopers overgenomen. Daarnaast zijn er nog twee kopers met andere plannen voor het monumentale raadhuis. ‘Ik heb alle vertrouwen dat het goed komt met de verkoop,’ aldus Homan in een toelichting. 

De opbrengst is nodig voor het nieuwe gemeentekantoor van fusiegemeente Heuvelrug in Doorn. De oude gemeentehuizen van Maarn, Amerongen en Leersum, plus de gemeentewerven van Driebergen, Maarn, Leersum en Amerongen moeten gezamenlijk zeven miljoen euro opbrengen. Mocht dat bedrag niet gehaald worden, dan wil de wethouder ook de opbrengst van het Driebergse gemeentekantoor in dat geldpotje stoppen.

Amerongen is inmiddels voor de helft verkocht, voor negen ton. Maarn zou bijna twee miljoen opbrengen, maar dat is nu onzeker geworden. Onderhandelingen over Leersum zouden zich al enige maanden in een afrondende fase bevinden, terwijl planvorming voor de gemeentewerven nog moet beginnen.