Driebergen

Nieuwe Bosstraat, Langbroekerweg ook op schop

Projecten op stapel: naast de Driebergse Hoofdstraat, de pittoreske straatjes in het Amerongse Oude Dorp en de Doornse Berkenweg gaan komend jaar ook de Driebergse Bosstraat en de Doornse Langbroekerweg op de schop.

Read More

De Driebergse Bosstraat wordt voor €689.000 opgeknapt, inclusief een dorpse inrichting met klinkertjes, met daaronder een nieuw rioolstelsel. Het gaat om het noordelijk deel van de Bosstraat, vanaf de Dr. Hermansstraat. De aannemer begint na de zomer aan de klus, die begin 2015 afgerond moet zijn, aldus het plan

Nieuwe Bossstraat

In Doorn neemt de gemeente de provinciale N226 of Langbroekerweg op de schop. Het gaat om het stuk binnen de bebouwde kom, van Dorpsstraat tot Beaufortweg. Begin 2014 begint de aannemer met het vervangen van het asfalt, de aanleg van nieuwe, veiliger oversteekplaatsen, een veiliger fietsstrook en een keerplek voor lijnbussen. Het riool hoeft niet vervangen te worden, in totaal gaat deze opknapbeurt €680.000 kosten.

De aannemer neemt de parkeerplaats en inrit van Museum Huis Doorn meteen mee, op kosten van de rijksoverheid. Hoeveel de rijskoverheid aan het project meebetaalt staat niet vermeld in het plan.

In Doorn overlegt de gemeente verder met de bewoners van de Berkenweg over de laan die voor ruim €1miljoen wordt opgeknapt-waarvan tweederde voor het nieuwe riool. Het is nog altijd onzeker of de berken mogen bljven staan, mogelijk moeten ze wijken omdat het te vervangen riool vlak onder hen ligt.

Komend jaar gaan verder drie monumentale straatjes in het oude dorp van Amerongen op de schop, voor ruim €2miljoen. Ook hier neemt de vervanging van het riool tweederde van de kosten voor zijn rekening.

In Driebergen wordt volgend jaar begonnen met de reconstructie van de Hoofdstraat, voor €4,2 miljoen. Belangrijkste onderdelen daarvan zijn verhoogde fietspaden langs het gehele traject, nieuwe rotondes bij zowel Buzziburglaan en Bosstraat en nieuwe stoplichten rond de drukke kruising naar parkeerplaats Appelgaard en de tegenover gelegen parkeerplaats bij AH, Aldi en Action.