Driebergen

Heuvelrug matig tevreden met NS-parkeergarage

Parkeergarage profiel

De bouw van een grote parkeergarage bij NS-station Driebergen-Zeist betekent vooruitgang. Maar is ook een tegenvaller, omdat lang uitzicht was op een veel mooiere, en grotere oplossing. Misschien komt er toch nog een parkeerplaats bij.

De garage -vijflaags, met de oppervlakte van een voetbalveld en plaats voor zeshonderd auto’s- komt achter de kantoren van Vierdaelen, aan de Driebergse kant van het station. De stationsweg, die nu nog langs het spoor loopt, komt achter de garage te liggen. De garage zelf moet een passende, landelijke uitstraling krijgen, ‘als een parkeerstal, parkeerschuur, of parkeerkoetshuis’, aldus de plannen. Volgens diezelfde plannen zal de vierkante, betonnen bak daarom bekleed worden met groene gevels, en een groen dak.

Parkeergarage profiel

NS gaat de garage bouwen, volgens wethouder Homan voor een slordige tien miljoen euro. Om die investering terug te verdienen zal een parkeerkaartje €3 kosten, met kortingen voor abonnementshouders. Volgens onderzoekers levert die prijs een regionale parkeerbehoefte op van rond de vijfhonderd auto’s. Zou een kaartje €4 kosten, dan zakt die behoefte naar een kleine vierhonderd. Met gratis parkeren daarentegen verdubbelt de behoefte juist, naar wel negenhonderd plaatsen.

Want dat de parkeernood hoog is, dat is al jaren goed zichtbaar rond het Driebergse NS-station. Alle bestaande parkeerplaatsen zijn bezet, en onder de ruitenwissers van auto’s die op groenstrookjes en trottoirs-parkeren wapperen steevast parkeerbonnen. Toch toonde de gemeenteraad van de Utrechste heuvelrug zich maar matig verheugd met de nieuwe garage. Of zoals wethouder Homan het noemde: ‘De omstandigheden nopen ons dit zo te doen.’

Wat die omstandigheden precies zijn is niet helemaal duidelijk. Wel grepen verscheiden raadsleden terug op oudere plannen, waarin een veel grotere garage netjes onder de grond verstopt zou worden. Provincie, gemeenten, NS, Prorail en Triodos hebben vorig jaar zelfs gesprekken gevoerd over een gecombineerde garage, voor wel elfhonderd auto’s. Maar door voortschrijdend inzicht over grondwaterstromen in het kwetsbare natuurgebied en een hortende economie liepen die plannen schipbreuk. ‘We zagen lange tijd de bomen tot in de hemel groeien, maar langzaam zien we alles afbrokkelen,’ verzuchtte raadslid Van Spaandonk (Groen Links) bedroefd.

Wethouder Homan beloofde zijn gemeenteraad nog wel te gaan speuren naar mogelijkheden voor tweehonderd extra parkeerplaatsen, liefst ondergronds. Mogelijk wordt dat een stukje van een verdiepte parkeergarage op Hoofdstraat 26, een stuk gemeentegrond naast de A12. Homan heeft daarover in februari al een overeenkomst gesloten met Triodosbank, tot onvrede van de gemeenteraad, die het perceel juist wilde invullen met veel inspraak van de eigen inwoners, die zich nu bedonderd zouden voelen. Mocht dat plan niet doorgaan, dan valt Triodos terug op een eigen parkeerplaats, gelijkvloers en vlak naast de betonnen bak van de NS.