Heuvelrug

College corrigeert BB, AD (en Hillridge)

In een brief aan het OdrU corrigeert het Heuvelrugse college van benw artikelen op Hillridge.nl, in het AD en bestuurdersblad Binnenlands Bestuur. Ook neemt het afstand van de mening van wethouder Homan.

Read More

Volgens de brief zouden in het artikel in het AD (in oorspronkelijke vorm te vinden op Hillridge) drie fouten zijn gemaakt. Hierdoor zou een onjuist beeld zijn ontstaan. Het oorspronkelijke artikel schetst een betoog van wethouder Homan, die daarin stevige kritiek uit op de uit de bocht gevlogen fusie van de Utrechtse milieudiensten, die de afgelopen twee jaar vijf miljoen euro teveel kostte. Die kritiek was volgens de brief echter niet -zoals uit het artikel zou blijken- gericht op de dagelijkse bestuurders, maar op de (dagelijkse) directie van de fuserende milieudiensten. 

clip a brief

Het gebruik van de term dagelijks bestuurders zou bij het Algemeen Bestuur (AB) in verkeerde aarde zijn gevallen, reden dat het college hen de corrigerende, verontschuldigende brief stuurt. In het AB van deze fusie van milieudiensten, een zogenaamde gemeenschappelijke regeling, zitten veertien wethouders van de deelnemende gemeenten. Zij controleren het Dagelijks Bestuur (DB), met daarin vier wethouders en als voorzitter burgemeester Naafs van de Utrechtse heuvelrug. Het DB op haar beurt bestuurt de directie.

Verder zou de journalist uit de antwoorden van wethouder Homan hebben afgeleid dat er een afvloeiingsregeling van 3,8 miljoen zou zijn voor de ontslagen bestuurders, wat niet door de wethouder gezegd is. 

clip b brief

Tenslotte uit het college van benw kritiek op de kop van het artikel in het AD, die zou suggereren dat het college geen enkele gemeenschappelijke regelingen meer zou willen. Eenzelfde strekking heeft ook een artikel in bestuurdersblad Binnenlands Bestuur, waar het college daarom eveneens afstand van neemt. De uitspraken zou wethouder Homan slechts op persoonlijke titel hebben geuit. Het college zegt de particuliere mening van wethouder Homan niet te delen..

clip c brief

Repliek:
Hillridge had de term dagelijks bestuurders beter niet kunnen gebruiken, dat was verwarrend. Bedoeld werd de dagelijkse leiding, dus de directie. Excuses daarvoor aan het Dagelijks Bestuur. Op Hillridge is de term direct aangepast, maar de redactie van het AD zag daar geen brood in, omdat het de lezer niet zou helpen in het begrijpen van het debacle van de Odru. Het onderscheid der bestuurslagen was ook niet het punt in het betoog van Homan, en dus ook van het artikel, waarin het om de onbestuurbaarheid van een gemeenschappelijke regelingen als het Odru gaat, juist vanwege die vele bestuurslagen.  

 
Over de 3,8 miljoen, dat is inderdaad niet zo gezegd in het betoog van Homan, dat heeft de journalist van Hillridge namelijk gelezen in een best schokkende brief aan de Heuvelrugse gemeenteraad: ‘Verder zijn eenmalige maatregelen nodig van ca. € 3,8 miljoen. Dit bedrag bestaat onder meer uit personele frictiekosten (in verband met afvloeien personeel, waaronder de voormalige directeur), huisvestingslasten en kosten voor organisatieontwikkeling.

Tenslotte is dagelijks bestuurders nooit gespeld met kapitalen, zoals de brief van het college suggereert. Wie het betoog van ongeveer vijf minuten wil naluisteren klikt hier, en scrollt door naar 2:58:40