Heuvelrug

GR 2014: de verboden woorden

Hillridge besteedt de komende twee maanden graag aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Liefst wel een beetje origineel. Hoe dan?

Want hoe je het ook wendt of keert, een gemeenteraad heeft invloed en bepaalt dingen. Niet zo heul veul, omdat het leeuwendeel der regels al is vastgelegd, in Utrecht, Den Haag of Europa. Ook ligt de besteding van het jaarlijkse budget van pakweg honderd miljoen euro al voor negentig procent vast. Maar dan blijft er nog wel tien procent over waarmee het wel kan schuiven. En als onze raadsleden dat goed doen, kunnen ze daar zo maar een fris klimaat mee scheppen. 

Probleem is, de lokale politici zenden nu vooral juichende tweets en faceboekjes de wereld in over fantatstische teams, en o wat zijn we goed en verkiezingen: zinin! Met slechte foto’s van blije mensen gehuld in partijhesjes, omringd door blije uitroeptekens. Alsof ons dat over de streep zou trekken.

In hun publieke optredens volgen ze vervolgens in al hun onmacht de landelijke partijlijnen en kopieren ze daaruit graag visionaire bespiegelingen, die vaak verzanden in inhoudsloze kreten over begrotingen die op orde en minder bedeelden die geholpen moeten, dat keuzevrijheid een groot goed is, maar ook bestaande normen en waarden bescherming waard zijn. Net als monumenten en bomen. 

Daar heeft Hillridge dus geen zin in. Daarom de vraag: hoe kunnen we die praatjes voorkomen en zorgen dat we een werkelijke keus kunnen maken. Dat we op 19 maart niet ons vaste hokje rood kleuren, eigenlijk bij gebrek aan beter.

Hillridge heeft zelf al een idee: alle kandidaat-raadsleden, of in elk geval de lijsttrekkers de komende twee maanden een stukje laten schrijven, max 400 woorden, met daarin drie dingen die ze in maart 2018 verwezenlijkt willen hebben. Met een lijst verboden woorden om de boel concreet te houden. 

Verboden woorden zijn voorlopig: middelen, begroting, financien, sociale, kern, omgevingsdienst, uitvoeringsdienst, dorpsagenda, duurzaam, groen, dorpsraad, beleid, burgerschap, transitie, faciliteren, visie, nota, plus de woordcombinaties: heb ik iets van, zeg maar, en vooral alles met bruggenbouwen en participatie.

Hillridge leest graag meer verboden woorden in jullie reacties (niet gaan schelden) hieronder, of andere ideeen die ons vooruit kunnen helpen.