Heuvelrug

Gemeente loopt duizenden €’s aan bouwleges mis

Omdat het zijn bestemingsplannen niet op tijd actualiseert loopt de gemeente duizenden euro’s aan bouwleges mis. De teller staat inmiddels op €22.000.

Bouwleges voor verlopen bestemmingsplannen zijn niet rechtsgeldig. Naar verluidt stuurt de gemeente voor dergelijke cases wel facturen, maar kan betaling niet worden afgedwongen wanneer de aanvrager van de nieuwe regels op de hoogte is. Er zijn sinds 1 juli -toen deze wetgeving van kracht werd- 18 vergunningen verleend waarvoor geen leges zijn betaald. Het verlies voor de gemeente is inmiddels opgelopen tot €22.000. 

De gemeente is door organisatorische problemen, ziekte en de daarop volgende onderbemensing op grote achterstand geraakt bij het actualiseren van bestemmingsplannen, die de kaders voor bouwvergunningen bepalen. De ambtenaren zijn de achterstanden volgens de gemeente al wel aan het inlopen. Lopend jaar wil er beheersverordeningen vaststellen voor zes gebieden, die 72 verlopen bestemmingsplannen moeten vervangen.

Beheersverordeningen zijn ‘plannen voor gebieden waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening mag daarom ruimtelijke ontwikkelingen ook niet mogelijk maken. Bestaand beleid mag wel in de beheersverordening verwerkt worden.’

Volgend jaar wil de gemeente nog eens 149 verlopen bestemmingsplannen vervangen door vijf beheersverordeningen en 9 bestemmingsplannen. Volgens de planning moet in 2016 de gehele achterstand zijn ingelopen.