Heuvelrug

Maarnse berg mag omklappen, voor natuur

Kaartje Maarnseberg

Camping de Maarnse berg mag uitbreiden, om elders ruimte te maken voor een rustzone voor wild dat het ecoduct wil betreden. Zorg bestaat er wel over de beperkingen voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Twee Maarnse ruiters kwamen gisteravond hun zorg delen met de gemeenteraad, over het omvormen tot natuur van een gebied met een breedte van vijfhonderd meter rond ecoduct Mollenbos. Dat ecoduct kwam vorig jaar gereed, en moet een snelweg worden voor dieren die autoweg A12 willen overbruggen. Volgens wethouder Verhoef maken al veel dieren van het ecoduct gebruik, maar is een rustzone nodig om ook de schuwere dieren die gelegenheid te bieden.

Omdat daarmee ook het fietspad tussen Driebergen en Maarn, plus een aantal wandel- en ruiterroutes omgelegd moeten worden bestaat er weerstand tegen het plan. ‘Het gaat om een terrein waar we al dertig tot veertig jaar gerbuik van maken. Het stiltegebied doorbreekt de doorgang van ruiters, we kunnen niet meer rechtsom de camping, alleen maar linskom, en dan is route beperkt,’ aldus een insprekende ruiter. Raadsleden vroegen ook aandacht voor het oude fietspad langs de Maarnse zandafgraving Zanderij, waar dagelijks vele fietsers gebruik van maken.

Kaartje Maarnseberg

Wethouder Verhoef moest toegeven dat geen overleg was geweest met ruiters die van het bos gebruik maken, noch met wandelaars en fietsers. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de camping in zijn geheel zou verhuizen naar elders, om plaats te maken voor natuur. Recent is overeen gekomen dat de camping mag blijven, als het maar het meest westelijke deel van de camping (4,5ha) inlevert. In ruil mag de ondernemer aan de zuidkant een nieuw stuk camping (5,5ha) aanleggen. Bovendien mag de camping sterk groeien in aantallen huisjes -van 113 naar 187- en in omvang van de huisjes -van in totaal 14.000 m3 naar 36.000 m3.

De gemeenteraad sprak zich overigens unaniem uit voor de omklap, zoals de grondruil wordt genoemd. Alleen moet de wethouder wel eerst met duidelijker kaartjes komen, met daarop ook de voorgestelde omleggingen van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Bovendien wil de gemeenteraad dat het in te leveren stukje camping ook direct wordt overgedragen aan een natuurbeheerder. Meest in aanmerking komt het Utrechts Landschap, dat waarschjnlijk ook het aangrenzende natuurgebied de Zanderij van het recreatieschap krijgt overgedragen.

Verhoef kondigde verder aan dat er wordt getekend aan nieuwe faunapassages of wildtunnels onder de N226 en N227, de provinciale wegen die de Heuvelrug in noord-zuidrichting doorsnijden. Daarme kan de Heuvelrugse fauna zich verder voortbewegen naar het Gooi en het Amersfoortse land, of weer terug naar het rivierenland en de Gelderse vallei.