Driebergen

Opknappen Hoofdstraat op lange baan

ongeluk hoofdstraat

Het ziet er naar uit dat de opknapbeurt van de Driebergse Hoofdstraat op de lange baan wordt geschoven. De gemeenteraad vindt het plan te duur. Wethouder Homan moet het plan eerst in urgente en minder urgente stukjes hakken.

De Hoofdstraat -het deel van de provinciale N225 dat door Driebergen voert- geldt als een gevaarlijke weg. Behalve wekelijkse ongelukken met blikschade gebeuren er nu en dan ook persoonlijke ongelukken. Dieptepunt was het verongelukken van een scholiere, alweer drie jaar geleden. Na dat ongeluk klonk bij herhaling de roep om maatregelen. Met als gevolg een lang inspraaktraject met inwoners -waarbij volgens wethouder Homan ‘honderden’ mensen betrokken zijn geweest- afgelopen jaar, over een ingrijpende reconstructie van de weg.

ongeluk hoofdstraat

De uitkomst van die inspraak –een plan met een nieuw wegprofiel en nieuwe rotondes– ligt nu bij de gemeenteraad. Maar die blijkt het plan -het kost ruim €4,2 miljoen-  veel te duur te vinden, vooral omdat voor het leeuwendeel ervan -€3,5 miljoen- eigenlijk geen geld is. Het voorstel rept nog wel dat het plan ‘zou kunnen leiden tot hogere belastingen’. ‘Dit betekent gewoon dat de belastingen zullen stijgen. En die houding, van wie dan leeft dan zorgt, vinden we verwerpelijk,’ aldus CU-commissielid Geersing eerder deze week.

SGP-raadslid Boonzaaijer legde het Hoofdstraatplan naast een aantal andere uitgaven die het college van benw heeft bedacht, maar waarvoor eigenlijk geen geld is, zoals de bijdrage aan een verlengd tunnelplan in Maarsbergen (+ €2,5 miljoen) en de inhuur van externe expertise om het gemeentelijk grondbedrijf op orde te krijgen (+ €4 ton). Daar kwam deze week nog eens drie ton bij om de oude gemeentehuizen en -werven – die minimaal €7 miljoen aan het nieuwe gemeentekantoor moeten meebetalen- beter aan de man te brengen. 

‘Ik stel vast dat de college de meest kapitaalsintensieve besluiten heeft genomen nadat de begroting is vastgesteld. Dat plussen we dan allemaal op bij een bezuinigingstaak die er toch al is, en dan denk ik: hoe verhoudt zich het ene ten opzichte van het andere project, anders kunnen we geen goede afweging maken. Het zijn allemaal prima projecten, maar je hebt niet gespaard, dus die fiets kun je niet betalen,’ aldus Boonzaaijer, die onlangs voor de derde maal tot raadslid van het jaar is gekozen, ook vanwege zijn taalgebruik.

D66-raadslid Kamp rekende zijn collega’s voor dat elk huishouden jaarlijks elf euro zal moeten meebetalen aan het Hoofdstraatplan. Kamp noemde het meepraten van de inwoners ‘heel erg gewenst’, maar is wel geschrokken van het bedrag dat van dat meepraten de uitkomst is. Volgens CDA- raadslid Broekhuis was dat logisch, omdat er bij de inspraak niet over geld gepraat mocht worden. Broekhuis wil daarom met het plan -nu inclusief kosten- eerst teruggaan naar de inwoners. PvdA/Groenlinks-raadslid Nijhof was het daar wel mee eens, hoewel hij het anderzijds ‘zonde van de tijd’ vond om ’te zitten takkebossen over 91 ct per maand.’

Raadslid Kamp zei te hebben geworsteld met de vraag of het nu politiek moedig was om het plan door te zetten, of juist om er van af te zien, en is uitgekomen op uitstel. ‘Er komen meer financiele problemen op ons af. Laten we het over de verkiezingen heen tillen, tot aan de voorjaarsnota. Er is spoed, maar het speelt al vier jaar, dus kan het wel vijf maanden opschuiven.’  Andere raadsleden zagen liever een fasering van het plan, in urgente en minder urgente delen.

De enigen die wethouder Homan steunden waren VVD-raadslid Van Lierop – volgens hem was juist haast geboden- en ook BVH-raadslid Streekstra, die vond dat de wethouder gewoon een opdracht van de gemeenteraad heeft uitgevoerd. Toch dacht Streekstra ook dat je met wat simpele aanpassingen aan een eind richting een veilige Hoofdstraat kan komen. ‘Op de keper beschouwd zijn veel ongelukken het gevolg van een samenloop van omstandigheden, die je kunt voorkomen met het verplaatsen van stoplichten, een lantaarnpaal en het omleggen van een stukje weg.’ 

Wethouder Bert Homan beloofde met wat tegenzin zijn ambtenaren terug te sturen naar de teken- en rekentafel. ‘Faseren is niet verstandig, omdat het plan dan 25 tot 30% duurder wordt. Wat we wel kunnen doen is afblazen van bepaalde stukken. Het deel rond Nijendal geeft het dorp een facelift, maar hoeft niet. Wat in elk geval moet is de kruising Oranjelaan-Hogesteeg, en ook de kruising rond de AH staat buitende discussie. En de Bosstraat, dat is nu echt een gevaarlijke situatie.’