Heuvelrug

Bruggenbouwer kiest voor lokale partij

Toch wel opmerkelijk nieuws:  ex-bruggenbouwer Francine van der Velde kiest voor de politiek. Ze is bijna verkiesbaar, met haar vierde plaats op de lijst van lokale partij BVH.

Van der Velde was het afgelopen jaar veel rond het gemeentehuis te vinden, vanwege haar betrokkenheid bij de Bruggenbouwers; een groep inwoners die de vermeende kloof tussen bestuur en burgerij wil overbruggen. Eind vorig jaar kwamen de bruggenbouwers met hun eigen lijvige rapport. Een beroep werd daarin gedaan op de gemeente, om besluiten voortaan op de zogenaamd sociocratische wijze te nemen; net zolang overleggen over een voorstel totdat er geen tegenstanders meer zijn. De gemeente heeft beloofd hiermee te gaan experimenteren. 

Van der Velde woont in Doorn, is afgestudeerd in Arbeid en Organisatie en sinds 2007 lid van watchdog Federatie Groene Heuvelrug. Van der Velde bestookte de gemeente lang met kritiche tweets, totdat ze vorig jaar lid werd van de groep bruggenbouwers. Het bruggen bouwen wil Van der Velde de komende vier jaar dus gaan doen als gemeenteraadslid. De lokale partij Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug heeft nu drie zetels, Van der Velde maakt met een vierde plaats op de kandidatenlijst enige kans.

Van der Velde  heeft het kritisch twitteren sinds kort ook weer opgepakt. Bovendien heeft ze op verzoek van Hillridge commentaar gegeven op de recente gemeentelijke nota Bestuurskrachtmeting. Er zijn verder nog geen nieuwe politici komen rollen uit de groep bruggenbouwers. Bruggenbouwers met een politiek heden en verleden zijn er al wel: Marjolein Copier (nr 26 op de lijst van PvdA/GroenLinks) en Paul Kelder (was even bruggenbouwer, tot hij VVD-raadslid werd), Jan Broekgaarden (voormalig raadslid voor PvdA/Groenlinks),  Frans Copini (schaduwfractie VVD) en Jan Griffioen (schaduwfractie D66 ).