Heuvelrug

Dorp en natuur naar rechter om industriegebied

Am. eng vodb

De vereniging Dorp en Natuur stapt naar de rechter om de uitbreiding van het Amerongse industriegebied tegen te houden. 

Dat laat de vereniging weten in een persbericht. Volgens Dorp en Natuur betekent de uitbreiding van het industriegebiedje een aantasting van de landschappelijke waarde van de Eng, een oude akker die op een karakteristiek stukje Heuvelrughelling ligt. Verder noemt de vereniging ‘verkeershinder, fijnstof en ontbreken van enige noodzaak zijn de argumenten die we aangedragen hebben. Deze argumenten gelden nog steeds’.

Nieuw is volgens Dorp en Natuur de bouw van een dassenburcht in de directe omgeving, waarvan de bewoners het omstreden terrein gebruiken als foerageergebied. ‘Volgens de Flora- en faunawet is dat een geldige reden om de aanleg van het bedrijventerrein tegen te houden. Dorp & Natuur gaat zich daarvoor hard maken. De gemeenteraad heeft willens en wetens de aanleg van het bedrijventerrein goedgekeurd. Via de Raad van State willen wij dat terugdraaien.’

Am. eng vodb

De uitbreiding van het industriegebied kwam eind vorig jaar na een aanloop van achttien jaar eindelijk door de gemeenteraad. Dat kostte nog de nodige moeite, omdat er onduidelijkheid bestaat over de reele behoefte aan bedrijfsruimte. Volgens tegenstanders van het bedrijventerrein zijn alle bedrijven die destijds behoefte hadden aan uitbreiding in de loop der jaren om diverse redenen afgehaakt. Andere tegenstanders betogen dat de verplaatsing van bedrijven naar speciale bedrijventerreintjes sowieso uit de tijd is. Die zouden zich juist weer in dorpskernen moeten vestigen. 

Volgens wethouder Homan bestaat de behoefte aan bedrijfsgrond wel degelijk, maar aantonen kon de wethouder dat niet. Wel zwaaide hij met geheime documenten, die de behoefte aan zou tonen. Ook waarschuwde hij voor miljoenenclaims van teleurgestelde ondernemers, mocht de gemeente te elfder ure van het bedrijventerrein afzien.

Stiefelhagen jonge dassen

Wel stond de wethouder achter de aanleg van een dassentunnel, om de dassen over de provinciale weg te helpen. De suggestie voor een dassentunnel kwam even daarvoor uit de mond van Homans partijgenoot: VVD-raadslid Van der Zee.