Ingezonden

10.000 euro voor NP Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden)

Persbericht

De Bilt 10 oktober 2013

Streekfonds schenkt 10.000 euro aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Streekfonds Utrechtse Heuvelrug feliciteert het Nationaal Park met haar uitbreiding van 6.000 naar 10.000 ha. Met het bedrag van 1 euro per ha steunt het Streekfonds het Nationaal Park in haar zichtbaarheid voor het publiek. Het Nationaal Park zet deze gift in om met bebording de zichtbaarheid van het Nationaal Park een nieuw jasje te geven. Een welkome impuls!

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, ingesteld in 2003, is nu uitgebreid met de Leusderheide, de aaneengesloten bossen van Zeist en Austerlitz en de landgoederen Bornia, Noordhout en Den Treek – Henschoten. Dit zijn bos- en heidegebieden in de gemeenten Zeist, Amersfoort, Leusden en Woudenberg.

De nieuwe partners, eigenaren en ondernemers, werken aan de ambitie van het Nationaal Park: robuuste natuur met goede recreatieve voorzieningen en waarin cultuurhistorische en landschappelijke elementen worden behouden en hersteld. Bezoekers hebben nu nog meer nationaal park om van te genieten!

Rabobank Utrechtse Heuvelrug en Utrechts Landschap hebben het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug opgericht. Dit streekfonds ondersteunt concrete projecten en werkzaamheden die een bijdrage leveren aan natuur en landschap op de Utrechtse Heuvelrug. Belangrijkste bron van inkomsten van het streekfonds is de StreekRekening Utrechtse Heuvelrug: een spaarrekening, waarmee bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hun steentje kunnen bijdragen aan het behoud en de versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie op de Utrechtse Heuvelrug. Informatie over deze streekrekening: http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/streekrekening/