Ingezonden

12 Utrecht Lunetten – Veenendaal: extra rijstroken zes maanden eerder open

(INGEZONDEN)

Verwachte reistijdwinst in de spits van circa 10 tot 15 minuten.

De wegverbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal verloopt voorspoedig. Hierdoor kan de weggebruiker ná de zomer van 2012 al gebruik maken van de 1 of 2 extra rijstroken in beide richtingen. Dat maken Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik bekend. Dit is nóg eens circa een half jaar sneller dan gepland. Aansluitend vinden nog werkzaamheden plaats aan onder meer de aansluiting Veenendaal-West, lokale wegen en de eco- en groenvoorzieningen.

Minister Schultz van Haegen heeft de eerdere openstelling van de extra rijstroken vandaag aangekondigd tijdens de bijeenkomst waarin het 75-jarig bestaan van de snelweg A12 is gevierd. De A12 is de oudste snelweg van Nederland.

Korte bouwperiode

De grootschalige bouwwerkzaamheden voor de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal zijn in mei 2011 gestart. Bij de start hiervan werd ervan uitgegaan dat het project zo snel mogelijk, maar uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. Dat was al bijna 2 jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Door het toepassen van slimme bouwmethodes van de aannemer Poort van Bunnik, de meevallende weersomstandigheden en de inzet van veel menskracht over de gehele 30 km, is het mogelijk de extra rijstroken op de A12 eerder aan de weggebruiker ter beschikking te stellen. Voor zowel de omgeving als de weggebruiker betekent dit dat de hinder in totaal met 2 jaar wordt verkort ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

 

Hinder komende maanden

Om de vervroegde openstelling van de extra rijstroken mogelijk te maken, worden werkzaamheden die oorspronkelijk later stonden gepland eerder uitgevoerd. Hierdoor kunnen weggebruikers in de komende maanden hinder verwachten. In mei, juni en juli worden diverse weekendwerkzaamheden uitgevoerd op het hele traject. Hieronder vallen ook asfalteringswerkzaamheden. Het oude asfalt moet dan worden weggefreesd en nieuw asfalt wordt aangebracht. Bij deze weekendwerkzaamheden moeten weggebruikers er rekening mee houden dat er vaak slechts één rijstrook beschikbaar is en dat er een aangepaste maximum snelheid geldt. Direct omwonenden kunnen geluids- en trillingsoverlast ervaren van deze werkzaamheden.

Resterende werkzaamheden

Het totale werk is daarmee nog niet klaar. De afwerking van de viaducten, het verbeteren van aansluitingen van het lokale wegennet op de A12 en het plaatsen van beplanting zijn voorbeelden van werkzaamheden die nog moeten gebeuren. Naar verwachting is het totale project in maart 2013 gereed.

Meer informatie
Meer informatie over de wegaanpassing is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur).