Ingezonden

A–sociale media; wat kan een ouder doen tegen digitaal pesten?

(ingezonden)

A–sociale media , Wat kan een ouder doen tegen digitaal pesten?

Digitaal pesten gaat vaak niet om flauwe grapjes , maar gaat veel verder dan dit. De pester is anoniemer, er zijn geen getuigen en hierdoor durft de pester vaak ook meer.

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) organiseert samen met Indigo en het Jongerenwerk van Welnúh op donderdag 31 maart om 19.00 uur een voorlichtingsavond voor ouders van jongeren ouder dan 12 jaar. Locatie: de Gebouw van Welnúh, Kampweg 20-22. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

De ouder kan bij deze voorlichting een aantal handvatten krijgen over hoe om te gaan met digitaal pesten.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@cjgutrechtsteheuvelrug.nl.

Meer info: Jelle, Jongerenopbouwwerker van Welnúh, jelle@welnuh.nl