Ingezonden

Aanbrengen voorzetwanden onder het viaduct Arnhemsebovenweg

(ingezonden)

Aanbrengen voorzetwanden onder het viaduct Arnhemsebovenweg

Geachte heer, mevrouw,

Poort van Bunnik heeft de verbreding van de A12 afgerond. Onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat,

heeft de nieuwe rijbanen op 3 augustus 2012 opengesteld voor het verkeer. Onderdeel van het

project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten, onderdoorgangen, het

onderliggend wegennet en tal van ecopassages. Het totale project tussen Utrecht Lunetten en

Veenendaal, inclusief de afbouw van de onderdoorgangen, het onderliggend wegennet en de twee

grote ecoducten over de A12, is begin volgend jaar gereed.

In uw omgeving voeren wij sinds maandag 27 augustus werkzaamheden uit onder het viaduct

Arnhemsebovenweg. Tijdens de werkzaamheden, die twee weken duren, kunnen auto’s en fietsers

gewoon onder het viaduct doorrijden, maar wordt er wel één rijbaan afgesloten. Als direct

omwonende ondervindt u mogelijk enige hinder van deze werkzaamheden.

Stand van zaken

Naast de A12 is ook de ruwbouw van het

viaduct onder de A12 gereed. Het talud van de

A12 krijgt een groene uitstraling. Op een aantal

plaatsen is al begonnen met inzaaien en

aanplanten.

Afbouw viaduct

De komende weken wordt het viaduct verder

afgebouwd, dat wil zeggen ‘aangekleed en

afgewerkt’. Eerst worden er aan beide zijden

onder het viaduct zogenaamde voorzetwanden aangebracht. Dit zijn betonnen platen. Op deze

betonnen platen komen witte tegeltjes tot een hoogte van ruim twee meter. Aan de onderzijde komt

een brede plint.

Voor de werkzaamheden zijn geen luidruchtige activiteiten nodig, en ook hoeft het viaduct niet te

worden afgesloten. Om de voorzetwanden te kunnen plaatsen zal er wel gedurende twee weken, één

rijbaan worden afgesloten; eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant. Met verkeersmaatregelen,

een zogenoemde om-en-om-regeling, zal het autoverkeer worden geregeld.

Eerst wordt de westelijke rijbaan afgesloten en daarna de oostelijke rijbaan. Als de oostelijke rijbaan is

afgesloten zal een verkeersregelaar ervoor zorgen dat auto’s en fietsers de Drift veilig kunnen in- en

uitrijden.

De betonnen voorzetwanden worden per trailer aangevoerd uit noordelijke richting. De trailer

parkeert op de nu nog tijdelijke bouwweg tegenover de Drift. Van daar worden de voorzetwanden

door een kraanwagen naar het viaduct aangevoerd en ‘opgehangen’.

De werkzaamheden voor het plaatsen van de voorzetwanden duren ongeveer twee weken en

veroorzaken naar verwachting geen tot weinig geluidsoverlast. Deze werkzaamheden zullen

bovendien zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd.

Nadat de voorzetwanden zijn ‘opgehangen’ worden de witte tegeltjes aangebracht, en de verlichting

onder het viaduct. Voor het aanbrengen van de witte tegeltjes is het niet nodig om een rijbaan af te

sluiten. Het betegelen duurt ook ongeveer twee weken, en er zal ook verlichting onder het viaduct

worden aangebracht. Daarna is het viaduct klaar, maar het wegdek en de bestrating nog niet.