Ingezonden

Aanbrengen voorzetwanden onder het viaduct Zeisterweg/Odijkerweg (Odijkersteegtunnel)

(ingezonden)

Geachte heer, mevrouw,

Poort van Bunnik heeft de verbreding van de A12 afgerond. Onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat,

heeft de nieuwe rijbanen op 3 augustus 2012 opengesteld voor het verkeer. Onderdeel van het

project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten, onderdoorgangen, het

onderliggend wegennet en tal van ecopassages. Het totale project tussen Utrecht Lunetten en

Veenendaal, inclusief de afbouw van de onderdoorgangen, het onderliggend wegennet en de twee

grote ecoducten over de A12, is begin volgend jaar gereed.

In uw omgeving voeren wij vanaf maandag 10 september werkzaamheden uit onder het viaduct

Zeisterweg/Odijkerweg (Odijkersteegtunnel). Tijdens de werkzaamheden, die twee weken duren,

kunnen er tussen 20:00 uur en 06:00 uur geen auto’s onder het viaduct rijden. Als direct omwonende

ondervindt u mogelijk enige hinder van deze werkzaamheden.

Stand van zaken

Naast de A12 is ook

de ruwbouw van het

viaduct onder de A12

gereed. Het talud van

de A12 krijgt een

groene uitstraling. Op

een aantal plaatsen is

al begonnen met

inzaaien en

aanplanten.

Afbouw viaduct

De komende weken wordt het viaduct verder afgebouwd, dat wil zeggen ‘aangekleed en afgewerkt’.

Eerst worden er aan beide zijden onder het viaduct zogenaamde voorzetwanden aangebracht. Dit zijn

betonnen platen. Op deze betonnen platen komen witte tegeltjes tot een hoogte van ruim twee

meter. Aan de onderzijde komt een brede plint.

van Bunnik is een samenwerking van BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel en BAM Infratechniek
Voor de werkzaamheden zijn geen luidruchtige activiteiten nodig. Bij het aanbrengen van de
voorzetwanden worden wel kraanmachines gebruikt. Om die reden, en vanwege de breedte van het
viaduct, is het niet mogelijk om tijdens de werkzaamheden autoverkeer toe te laten onder het
viaduct. Om de hinder voor het autoverkeer en voor fietsers zoveel mogelijk te beperken, is er bewust
voor gekozen om de voorzetwanden alleen ’s avonds en ’s nachts te plaatsen.
Dit betekent dat het viaduct tussen 20:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ’s morgens niet toegankelijk is
voor autoverkeer. Fietsers en landbouwvoertuigen mogen tijdens de werkzaamheden wel door de
tunnel, maar dan alleen onder begeleiding van verkeersregelaars. Op deze manier probeert Poort van
Bunnik de hinder van haar werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
De werkzaamheden voor het plaatsen van de voorzetwanden duren ongeveer twee weken. Omdat de
werkzaamheden in de avond en nacht worden uitgevoerd, zijn ze door direct omwonenden misschien
wel te horen, maar er zal geen sprake zijn van zeer hinderlijke of luidruchtige bouwactiviteiten.
Nadat de voorzetwanden zijn ‘opgehangen’ worden de witte tegeltjes aangebracht, en de verlichting
onder het viaduct. Voor het aanbrengen van de witte tegeltjes is het niet nodig om een rijbaan af te
sluiten. Het betegelen duurt ook ongeveer twee weken. Daarna is het viaduct klaar, maar het wegdek
nog niet. Op het wegdek onder de tunnel wordt nog een definitieve laag asfalt aangebracht.