Ingezonden

Aanpak jeugdwerkloosheid speerpunt ZH

Aanpak jeugdwerkloosheid speerpunt van beleid Zakelijk Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug 2 oktober – Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug heeft vandaag het initiatief genomen om samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Welnuh, BigaGroep en het Werkgevers Service Punt een lokaal plan van aanpak te maken om de jeugdwerkloosheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te lijf te gaan.

Binnen de gemeente is per 1 oktober de tweede bedrijvencontactfunctionaris aan de slag gegaan. Een mooi moment dus om te starten. Daarnaast is binnen stichting Welnuh sinds deze zomer een werkcoach actief die jongeren vanaf 16 jaar al in het vizier heeft om ze te begeleiden naar studie of werk. Zowel Biga als het WGSP zijn al langere tijd actief met het bemiddelen van inwoners richting werk of een nuttige tijdsbesteding voor de lokale gemeenschap. Ondernemers zullen geconfronteerd gaan worden met de Particiatiewet, waarin zij verplicht gaan worden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In het kader van “Regeren is vooruitzien” is het verstandig nu al de noodzakelijke stappen te zetten.

Partijen hebben afgesproken de omvang van het probleem van jeugdwerkloosheid in Utrechtse Heuvelrug in kaart te brengen.

Daarnaast zal contact worden gezocht met een succesvol project in Wijk bij Duurstede, Wijkse Werkplaats. Tenslotte wordt er al gedacht aan een eerste bijeenkomst voor jongeren en lokale ondernemers, waarbij jongeren, gekleed in pak met stropdas, en gewapend met een sollicitatiebrief, een sollicitatiegesprek met ondernemers voeren, tijdens de netwerkborrel een elevator pitch houden en hun sollicitatiebrief laten doorlichten op stijl, taalkundigheid, e.d.

Volgende maand zitten partijen wederom aan tafel voor vervolstappen. Als bijlage kunt u hieronder de paragraaf downloaden uit het 10-puntenplan van Zakelijk Heuvelrug en de raadsinformatiebrief van 17 september over een regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid.