Ingezonden

Actueel Politiek Café D66

(ingezonden)

Actueel Politiek Café

‘Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag en alle akkoorden?’

Speciale gast: Wouter Koolmees (lid Tweede Kamer D66)

Maandag 30 september 2013

Op maandag 30 september a.s. organiseert D66 Utrechtse Heuvelrug een actueel Politiek Café met als titel ‘Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag en alle akkoorden?’ Speciale gast is Tweede Kamerlid voor D66 Wouter Koolmees.

Aan de orde komen thema’s als hervormingen op de arbeidsmarkt (Sociaal Akkoord), het Woonakkoord, het Onderwijsakkoord en het Duurzaamheidsakkoord en de keuzes van dit kabinet. En wat betekent de nieuwe begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd voor onze gemeente? In hoeverre worden de ‘landelijke’ bezuinigingen afgewenteld op gemeenten, al dan niet samenhangend met de overheveling van beleid van centraal naar decentraal. Welke van deze bezuinigingen gaan ons treffen en welke alternatieven biedt D66?

Wouter is een groot voorstander van modernisering van onze economie. De overheidsfinanciën moeten op orde worden gebracht. In 2012 zijn, mede door D66, stappen in de goede richting gezet. Maar hoe pakt de nieuwe begroting uit die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Is dit een stap in de goede richting of pakt het huidige kabinet niet door? Gaat deze nieuwe begroting helpen voor het economisch herstel en het aan het werk helpen van mensen die nu nog langs de kant staan?

‘Mensen moeten de kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen, met een overheid die ruimte laat voor eigen initiatief en vertrouwt op de eigen kracht van mensen, bedrijven en organisaties. Dit betekent voor mij: kansen bieden’, aldus Wouter Koolmees. Tijdens dit Politiek Cafe gaat hij nader in op de rol van onze overheid om juist deze kansen te bieden.

Het Politiek Café wordt gehouden in Café Restaurant  Brocante, Driebergsestraatweg 54 in Doorn. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang : 20.00 uur. Na afloop, rond 22.00 uur, is gelegenheid tot napraten.

Belangstellenden kunnen vragen of discussiepunten vooraf e-mailen aan: info@d66utrechtseheuvelrug.nl