Ingezonden

Amrâth Hotel Maarsbergen behaalt gouden Green Key

(ingezonden)

Op 14 mei 2012 heeft de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) de gouden Green Key uitgereikt aan Amrâth Hotel Maarsbergen. Het hotel heeft, naast aan de verplichte eisen voor het ontvangen van het gouden keurmerk, nog eens voor 15% extra aan de optionele normen voldaan.

Eén belangrijke stap die Amrâth Hotel Maarsbergen heeft genomen, is het uitvoeren van een vervangingsplan voor de verlichting. Alle hotelkamers zijn voorzien van led- en spaarlampen en op de begane grond wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de vervanging van de halogeen- en gloeilampen. Maar ook is het hotel verder gegaan in de afvalscheiding en wordt bv. folie separaat ingezameld. Dit heeft tot resultaat dat de perscontainer voor restafval nu veel minder geleegd hoeft te worden en dat hergebruik van materiaal veel bewuster georganiseerd is. De gasten merken de Green Key vooral in het restaurant waar in elke productgroep een biologisch, fair trade of streekproduct wordt aangeboden.

Milieubewustzijn gaat ook heel goed samen met het steunen van goede doelen. Zo zamelt het hotel telefoons en print cartridges in die door de stichting AAP worden aangeboden aan een verantwoord verwerker. De stichting AAP krijgt hier vervolgens een vergoeding voor. Voorheen werden telefoons en print cartridges weggegooid.

Al sinds de opening in 2010 heeft Amrâth Hotel Maarsbergen veel gedaan om het hotel zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Door dit nu allemaal te documenteren binnen het Green Key archief, wat digitaal toegankelijk is voor alle medewerkers van het hotel, borgen wij alle initiatieven van milieubewustzijn tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gasten mogen van het hotel verwachten dat zij serieus omgaan met de doelstelling in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Green Key keurmerk

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

De Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren. Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveaus: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uiteindelijke uitslag is.

Er zijn verschillende sets van Green Key normen voor de diverse vormen van accommodaties in de toeristische sector en de zakelijke markt voor vergaderen/congressen.

Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key. De Green Key wordt in Nederland uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De keuringen worden uitgevoerd door externe keurmeesters.