Ingezonden

Audit gemeentelijke organisatie

(ingezonden door gem Utrechtse heuvelrug)

Audit gemeentelijke organisatie

Instellen raadscommissie

Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de raad ingestemd met het plan een audit uit te voeren voor de gemeentelijke organisatie en hiervoor een raadscommissie in te stellen.

Woensdag 4 december is deze commissie bijeen gekomen om te praten met de beoogde uitvoerder van de audit, de heer Jan Langelaar. Tevens is gesproken over de door hem opgestelde opzet van de audit.

De commissie heeft dit gesprek als zeer prettig ervaren. De heer Langelaar is door zijn uitstraling, kennis en ervaring als enerzijds Rekenkameronderzoeker en anderzijds gemeentesecretaris van onder meer de gemeente Veenendaal degene die deze audit op zorgvuldige manier uit kan voeren. De commissie heeft unaniem ingestemd met zijn benoeming.

De commissie verwacht de resultaten van de audit voor de raadsvergadering van 27 februari 2014 aan de raad aan te kunnen bieden.