Ingezonden

Bakkerij Bos blijft in Maarsbergen

(ingezonden)

Sinds eind 2009 loopt er een handhavingszaak van de gemeente Utrechtse Heuvelrug tegen Bakkerij Bos in Maarsbergen. Aanleiding hiervoor was een verzoek om handhaving van een omwonende tegen diverse overtredingen op het terrein van de bakkerij. Bakkerij Bos in Maarsbergen is sterk gegroeid. Om dit op te vangen zijn in de loop van de jaren diverse bouwwerken op het terrein geplaatst die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Ook werd na onderzoek vastgesteld dat er ook sprake was van een geluidsovertreding.

Omdat de huidige locatie te klein is voor het bedrijf en het de bedoeling is dat de bakkerij uiteindelijk verhuist naar het nieuwe bedrijventerrein in Maarsbergen, is in onderling overleg gezocht naar een tijdelijke oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar was.

Burgemeester Frits Naafs heeft hierover de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de melder en Bakkerij Bos. Doel van de gesprekken was om Bakkerij Bos, en daarmee de werkgelegenheid, te behouden voor Maarsbergen en er tevens voor te zorgen dat aan de regelgeving wordt voldaan. Bakkerij Bos is al veertig jaar gevestigd op de huidige locatie en een begrip in Maarsbergen.

Voor de zomer heeft de gemeente, met instemming van de melder, diverse afspraken gemaakt met de eigenaren van Bakkerij Bos. Zo moeten onder meer silo’s verwijderd worden van de huidige locatie, mogen geen vrachtenwagens meer op de locatie worden afgespoten en geen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een zeecontainer. Ook moest worden voldaan aan de geluidsnormen.

Na een controle door een gemeentelijke toezichthouder bleek dat de bakker heeft voldaan aan de eerste punten. Voor wat betreft de geluidsnormen heeft de bakkerij onderzoek laten uitvoeren door een bedrijf wat hierin is gespecialiseerd. In augustus bleek dat ook aan deze voorwaarde volledig is voldaan. Door de naleving van deze afspraken, kan de bakkerij op de huidige locatie blijven totdat het bedrijventerrein is gerealiseerd. Na realisatie van het bedrijventerrein verhuist het bedrijf hierheen. Op dat moment wordt op de huidige locatie nog een aantal bouwwerken verwijderd.

De gemeente is blij dat deze handhavingszaak in goed overleg is opgelost, waardoor Bakkerij Bos in Maarsbergen kan blijven binnen de geldende regels.