Ingezonden

Beschermde vogel geen handelswaar

(ingezonden door PvdD)

Beschermde vogel geen handelswaar

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren stelt Gedeputeerde Staten statenvragen over de eventuele plannen om het serveren van spreeuwen in 2014 mogelijk te maken.

Eerder dit jaar is een restauranthouder door de provincie op de vingers getikt, omdat er spreeuwen op de menukaart stonden. Deze waren in het kader van schadebestrijding afgeschoten en verkocht aan een restaurant. Hier werden ze als delicatesse geserveerd. Een dergelijke handelsconstructie is in het huidige beleid echter niet toegestaan.

Het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van deze dieren geeft een financiële impuls aan het afschieten. De motivatie voor het nemen van preventieve maatregelen tegen bedrijfsschade komt hiermee onder druk te staan. Daarnaast gaat het slecht met de spreeuw. Er resteert slechts 40% van de populatie ten opzichte van de jaren tachtig. Volgens de Vogelbescherming is de kans groot dat de spreeuw in de nabije toekomst op de rode lijst van bedreigde dierensoorten terecht komt. De Vogelbescherming en SOVON hebben 2014 daarom uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Spreeuw’.

De Partij voor de Dieren wil voorkomen dat de Provincie haar beleid aanpast om beschermde dieren te kunnen benoemen tot handelswaar. “Een eventueel besluit van de provincie om de weg vrij te maken voor het serveren van spreeuwen in het Jaar van de Spreeuw, geeft ‘een vieze smaak in de mond'”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Utrecht.