Ingezonden

Betrokkenheid inwoners Hoofdstraat 26

(Persbericht, ingezonden door gemeente Utrechtse heuvelrug)

19 december 2013

Betrokkenheid inwoners bij nieuwe bestemming Hoofdstraat 26 gaat door

Gemeente, inwoners en belangenorganisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Hoofdstraat 26 (Driebergen) praten begin 2014 verder over de ontwikkeling van dit perceel.

Uit verschillende reacties, ook in de media, bleek hier onduidelijkheid over te zijn.

Voor de zomervakantie hebben inwoners en belangenorganisaties samen met de gemeente gesproken over de gewenste nieuwe bestemming voor de zeven hectare grond op Hoofdstraat 26. Diverse partijen hebben daarvoor initiatieven ingediend. Op 1 november 2013 diende Triodos Bank zijn plan voor een nieuw kantoorgebouw op landgoed De Reehorst in bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De ambitie is om de kwaliteit van het hele stationsgebied te vergroten. In dat kader heeft de gemeente aan Triodos Bank gevraagd mee te werken aan het autovrij maken van landgoed De Reehorst en het parkeren voor medewerkers en bezoekers te regelen op het perceel ernaast, Hoofdstraat 26. Het college gaat onder voorwaarden akkoord met het principeplan van Triodos Bank, inclusief de verdiepte parkeervoorziening op Hoofdstraat 26.

Kansen voor het gebied

Wethouder Bert Homan is blij met deze ontwikkeling: ,,De komst van de parkeervoorziening van Triodos Bank biedt mooie kansen voor de ontwikkeling van dit gebied. Het is alvast een financiële drager waardoor ook andere partijen mogelijk meer kansen krijgen.” Hij benadrukt dat de inwoners en belangenorganisaties die tot nu toe betrokken waren, een belangrijke rol blijven spelen in het verdere participatie- en selectieproces. ,,Zij zijn – net als de initiatiefnemers – al uitgenodigd om begin volgend jaar verder te praten, ook over het vervolg van het participatie- en selectieproces.” Als alles volgens planning verloopt, besluit de gemeenteraad eind 2014 over de definitieve invulling van de locatie Hoofdstraat 26.

Overigens is het college met de KLPD in gesprek over het creëren van circa 100 tijdelijke parkeerplaatsen in verband met extra personeel.