Ingezonden

Bijeenkomst vernieuwing van Sociaal Domein druk bezocht

(ingezonden)

26 september 2013

Bijeenkomst vernieuwing van Sociaal Domein druk bezocht

Inwoners in gesprek over innovatieve voorbeelden uit de buurt en het land

Op dinsdag 24 september waren inwoners en organisaties uit de Utrechtse Heuvelrug welkom op de bijeenkomst ‘vernieuwing in het sociaal domein’. Dit is de tweede bijeenkomst in een reeks van vier bijeenkomsten over de decentralisaties in het sociaal domein. Gastsprekers toonden verschillende vernieuwende ideeën op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en participatie. Vervolgens gingen inwoners, organisaties en gastsprekers hierover met elkaar in gesprek.

De bijeenkomst in het nieuwe gemeentekantoor in Doorn stond in het teken van nieuwe manieren om de zorg in onze gemeente in de toekomst te organiseren. Na een welkomstwoord door wethouder van Oostrum werd een inleidend verhaal gehouden over de ontwikkeling die er gaande is in de samenleving. Daarna konden de bezoekers aansluiten bij twaalf verschillende gastsprekers die in gesprek gingen met inwoners over hun vernieuwende ideeën en projecten in het sociaal domein.

Iedereen kon ongedwongen aansluiten bij de gastsprekers waardoor een interessante open sfeer ontstond. Inwoners en professionals kregen informatie over voorbeelden van vernieuwing en stelden vele vragen. Vele bezoekers gaven aan dat zij enthousiast waren over de opzet van de bijeenkomst. Inwoners en organisaties raakten met elkaar in gesprek en netwerken werden versterkt. De verschillende zalen zaten vol met geïnteresseerden en de drukte bleef aan tot het einde van de bijeenkomst.

Vele bezoekers hebben na afloop een vragenlijst ingevuld. Daarin gaven zij aan welke voorbeelden geschikt zijn voor de Heuvelrug. Ook konden zij aangeven bij welk voorbeeld zijzelf zouden willen helpen. Een aantal bezoekers gaf op de avond zelf al aan oplossingen te zien in de voorbeelden van gastsprekers en zij nemen de aangedragen methodieken mee in hun eigen aanpak.

De derde bijeenkomst over de decentralisaties in het sociaal domein vindt plaats op 29 oktober. Deze bijeenkomst staat in het teken van ‘contracteren in het sociaal domein’.

De vierde bijeenkomst zal gaan over de manier om deze contracten te monitoren en te verantwoorden. Deze staat gepland voor december.