Ingezonden

Brief Seniorenplatform over Driebergs gemeentekanto

(ingezonden door Seniorenplatform)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug,

Postbus 200,

3940 AE Doorn.

Onderwerp: Leegstaand gemeentekantoor Driebergen

Maarsbergen, 24 oktober 2013

Geacht college,

Een paar weken geleden lazen wij in de De Kaap / Stichtse Courant het initiatief van de heren Paul Blom en Cees van den Broek om het leegstaande gemeentekantoor snel een nieuwe bestemming te geven. De Eurowinkel zoekt een nieuwe locatie en er zijn meerdere concrete voorstellen om het leegstaande gemeentekantoor op een andere manier te gaan gebruiken. In een businessmodel zijn de ideeën uitgewerkt en (volgens de krant) met u besproken.

In Driebergen hoorden wij om ons heen direct veel positieve geluiden over dit verrassende voorstel. Mensen waren verheugd over de mogelijkheden en blij met hergebruik waardoor langzaam verval kan worden voorkomen.

Misschien moet over 5 jaar het pand weer verlaten worden. Op zich is dit geen argument om dit burgerinitiatief af te wijzen. Juist in een tijd dat de gemeente en overheid steeds vaker een beroep doen op initiatieven uit de samenleving en vrijwilligerswerk, zijn wij zeer teleurgesteld te moeten lezen dat wethouder Homan dit voorstel afwijst om valse hoop te vermijden. Wij hadden verwacht dat hij zou zeggen: “Het is een goed burgerinitiatief voor hergebruik dat we van harte steunen en het moet mogelijk zijn over het tijdelijk gebruik afspraken te maken”.

Wij pleiten in Driebergen al jaren voor een centrale locatie waar mensen elkaar ongedwongen in een laagdrempelig inloop- en ontmoetingspunt kunnen ontmoeten. Het oude gemeentekantoor kan zo’n functie gaan vervullen met: de eurowinkel, hergebruikwinkel voor zorg-hulpmiddelen, een koffie-hoek, een rustpunt voor mensen die een wandeling maken met hun begeleiders/ mantelzorgers. Ook voor mensen met de ziekte van Parkinson die begeleiding krijgen vanuit De Brug en het contact met de samenleving willen houden is een centraal gelegen locatie wenselijk.

Wat betreft de lagere huuropbrengst (200.000 euro per jaar) denken wij dat door de inzet en mogelijkheden die er door en voor Driebergenaren ontstaan ook kosten bespaard worden. Uit onderzoeken blijkt dat sociale netwerken en omzien naar elkaar er voor zorgen dat minder vaak een beroep wordt gedaan op professionele zorg. Dit geldt dus ook voor de zorg waar de gemeente in de toekomst verantwoordelijk voor is. Bovendien is de oorspronkelijke huurprijs anno 2013 nog reëel? Wordt een bouwproject gerealiseerd over 5 jaar ? (denk aan het project : hoek Traay-Arnhemsebovenweg).

Wij begrijpen dat de gemeente de optie richting projectontwikkelaars open wil houden. Wij zijn echter van mening dat er een constructie mogelijk moet zijn waarbij het gebouw tijdelijk nuttig kan worden gebruikt en de optie voor de toekomst open blijft. Verpaupering en langdurige leegstand willen wij graag voorkomen.

Met vriendelijke groet en tot nadere toelichting bereid,

namens het bestuur van de stichting Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug,

J. Hardeman, voorzitter J.Th. Kuijpers, secretaris