Ingezonden

Brothers Open Air voldoet aan wet- en regelgeving

(persbericht)

Brothers Open Air voldoet aan wet- en regelgeving

WOUDENBERG, 10 april 2013

Op 9 april verleende het college van burgemeester en wethouders de vergunning voor Brothers Open Air. Het evenement vindt plaats op 20 april bij het Henschotermeer.

Tijdens het vergunningsproces is in samenwerking met Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebieden, Veiligheidsregio Utrecht en de Politie Midden-Nederland getoetst of het evenement voldoet aan lokale, regionale en landelijke wet- en regelgeving. De vergunning wordt getoetst aan de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Openbare orde en veiligheid

De organisatie is verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement. Daarvoor heeft de organisatie een veiligheidsplan opgesteld, waarin o.a. staat beschreven hoe de beveiliging is ingericht, verkeersmaatregelen, inrichting van het terrein, etc. Dit veiligheidsplan is een onderdeel van de vergunning. Voorbeelden van deze maatregelen zijn een maximaal aantal verkrijgbare kaarten van 2500, het niet verkopen van kaarten ter plaatse (aan de deur) en het fouilleren van bezoekers bij binnenkomst. Daarnaast zet de organisatie tientallen gediplomeerde beveiligingsmedewerkers in en een reddingsbrigade bestaande uit duikers van boten.

Volksgezondheid

De risico-inschatting, de aard, omvang en locatie van een evenement bepaalt de inzet van medische en hulpverlenende diensten. Deze maakt eveneens onderdeel uit van de vergunning.

Bescherming van het milieu

Er worden in de vergunning eisen gesteld aan geluid en licht ten behoeve van de bescherming van het milieu. Door middel van geluidsmetingen door een gespecialiseerd bureau wordt hierop tijdens het evenement gecontroleerd.