Ingezonden

Budget voor Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug

(ingezonden)

Het college heeft onlangs besloten de Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) voor 2013 een werkbudget te verstrekken van € 2.500,- . Maandag 11 februari hebben de voorzitter en de penningmeester van de JRUH, Reinoud van Eerden en Bob Oorsprong, en wethouder Elisabeth van Oostrum namens de gemeente de uitvoeringsovereenkomst 2013 ondertekend. In de overeenkomst staan nadere afspraken over besteding en verantwoording van het werkbudget.

De Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) is vanaf 2012 actief in onze gemeente. De JRUH i.o. is een eigen initiatief van een groep van vijftien enthousiaste middelbare scholieren. Zij hebben als doel de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die jongeren aangaan.

Het college is van mening dat indien jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid dit de kwaliteit van het beleid ten goede komt. Als beleid aansluit bij de belevingswereld van jongeren heeft het meer kans van slagen. Draagvlak voor politiek en beleid wordt vergroot als jongeren zich vertegenwoordigd voelen en als zij serieus worden genomen. Kortom, een win-win situatie voor gemeente en jongeren.

De JRUH heeft in zijn korte bestaan al laten zien dat het een waardevolle bijdrage levert in het adviseren van de gemeente over onderwerpen die jeugd en jongeren aangaan. Om de JRUH zijn werk goed te kunnen laten doen, is het belangrijk dat de jongerenraad een jaarlijks werkbudget tot zijn beschikking heeft.