Ingezonden

Burgernet: op naar 75.000 deelnemers

(ingezonden)

REGIO UTRECHT – Ogen en oren van duizenden alerte burgers gaan de veiligheid en leefbaarheid in de regio Utrecht helpen vergroten. In de periode van 27 augustus tot en met 12 oktober wordt er in de hele provincie Utrecht geworven voor meer Burgernetdeelnemers.

Alle gemeenten in de regio Utrecht doen mee aan Burgernet, een telefonisch netwerk waarbij deelnemers een bericht op hun telefoon krijgen als de politie op zoek is naar een verdachte of vermiste persoon. In totaal zijn er nu ruim 56.000 deelnemers in de regio Utrecht en gemiddeld 70 Burgernetacties per maand. Hiervan was afgelopen jaar zo’n 8% direct succesvol: een Burgernetdeelnemer gaf de juist informatie aan de politie door waardoor een verdachte of vermiste persoon direct gevonden werd. Met meer deelnemers moet de kans op successen ook omhoog gaan. Elke gemeente zet op haar eigen manier binnen de wervingsperiode wervingsmiddelen en –momenten in.

Hoe werkt Burgernet?

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, politie en gemeente. Hierbij gebruiken zij een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie. Burgernetdeelnemers krijgen direct een ingesproken bericht of een sms via hun (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet of hoort een deelnemer iets, dan geeft hij of zij dit direct door via 0800 0011 (gratis nummer) dat uitkomt bij de politiemeldkamer. Agenten die op dat moment met het incident bezig zijn, kunnen dan nog gerichter hun actie vervolgen.

Burgernet als burgerparticpatie

Burgernet is een vorm van burgerparticipatie die goed past in de uitvoering van het veiligheidsbeleid van gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de politie voert daarbinnen taken uit als opsporing en handhaving. Veel burgers blijken graag een steentje bij te willen en kunnen dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk. Met de informatie vanuit Burgernet (naar wie is de politie op zoek?) kunnen alerte burgers een directe bijdrage leveren. Zij fungeren als vele extra ogen en oren op straat. Dankzij hun inzet zijn al diverse verdachten op heterdaad door de politie aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt aan de politie. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie bericht wat het resultaat van de actie is.

Nadere informatie bij

– Afdeling communicatie van gemeenten

– Burgernet regio Utrecht (Hilde Bakker 06-51119550)

Op www.burgernet.nl staat een link naar een filmpje over de werking van Burgernet.