Ingezonden

CDA Heuvelrug over voorstel zondagsopening

(ingezonden door CDA)

Bijdrage CDA Utrechtse Heuvelrug op het initiatiefvoorstel Verlenging voorstel zondagsopening

Voorzitter,

De discussie over de zondagsopening is een meer dan jaarlijks terugkomend liberaal fenomeen aan het worden in de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij wordt veelvuldig het gelegenheidsargument “vrije wil” gebruikt. Het besluit voor de proef vind de CDA fractie een doorgedrukt besluit die vooral de supermarkten dient. Daar waar we net een raadsbesluit hadden genomen om eerst alle belanghebbenden in een vroegtijdig stadium van planontwikkeling te consulteren en op basis van de consentmethode tot besluitvorming te komen, worden bij deze proef de MKB-ers, werknemers en inwoners gepasseerd. De zondagsopeningsproef sleept belanghebbenden mee in een vrije val zonder daarover met elkaar en met de gemeente het gesprek aan te kunnen gaan en de consequenties ervan goed te kunnen overzien.

En dan te bedenken waar de Winkeltijdenwet ooit voor bedoeld was:

In 1930 kwam na jaren van overleg (sinds 1904) eindelijk de eerste winkeltijdenwet – de wettelijke regeling voor winkelsluiting in Nederland. Deze was ontstaan om een halt toe te roepen aan de scherpe concurrentie tussen buurgemeenten. Daarnaast moest het de scheve verhouding tussen winkels met personeel en winkels zonder personeel recht trekken. De hoofddoelstelling was altijd het bevorderen van eerlijke concurrentieverhoudingen door het creëren van gelijke uitgangsposities.

Dat zetten we dus nu weer doodleuk op het spel in een gemeente waar het ondernemersklimaat beneden peil is.

En waarom, omwille van de vrije wil?

De MKB-ers hebben het nakijken zij worden hiermee in een onmogelijke concurrentiepositie gedrukt die niets meer met vrije wil te maken heeft. Je moet namelijk ook open gaan als je grote concurrent open gaat.

De winkelmedewerkers hebben het nakijken. Je moet op zondag werken. Ook de daar zit geen vrije wil bij.

En is er sprake van meer omzet? Onderzoek naar de zondagsopening in Zeist zegt dat Zeist 14% meer omzet heeft door de sluiting in de Heuvelrug. De supermarkten hebben hun jaarcijfers nog niet beschikbaar. Aantoonbaar is het dus niet.

Zou het 14% zijn, is het dat de Heuvelrug waart de zondagsrust daarvoor op te offeren? De zondag zonder winkels die open zijn heeft ook zijn waarde.

De zondag start voor velen met een rustig ontbijt met dierbaren, met kerkelijk bezoek of een bezoek aan de moskee om stil te staan bij de waan van de dag en je plek in de samenleving. Je hebt eindelijk eens tijd om stil te staan bij jezelf en bij je familie en vrienden, te sporten of te gaan wandelen in het bos of voor een cultureel bezoek aan Huis Doorn of Kasteel Amerongen die het in deze tijden ook zwaar hebben met verkrijgen van omzet.

En dat gevoel leeft bij velen die ik heb gevraagd naar hun mening over de zondagsopening.

De MKB-ers zien het niet zitten. Op de vraag waarom ze zich niet laten horen wordt geantwoord “we hebben ons al eerder in discussies laten horen maar hier wordt geen gehoor aan gegeven. Het heeft toch geen zin, het wordt toch weer doorgedrukt in die ivoren toren”.

De mevrouw achter de kassa bij de supermarkt (ik noem geen namen maar één van de supermarkten van de petitie) gaf me als antwoord op mijn vraag of ze het niet erg vond op zondag te werken. “Mevrouw ik ben 65 ik wordt alleen opgeroepen als er nood aan de man is want ik ben op mijn leeftijd te duur heh… En ik kan u verzekeren dat is niet op zondag hoor.

Ook inwoners zeggen “het is wel handig maar niet noodzakelijk, ik kan op vrijdag of zaterdag ook mijn boodschappen doen”. De leden van de raad van kerken hebben zich laten horen via de inspraak van de raad van kerken. De kleine ondernemers hebben zich veelvuldig in voorgaande discussies kunnen laten horen. Een veeltal van stemmen, meer dan die de petitie van de supermarkten ondersteunden. Hun stem wordt met dit voorstel ter zijde geschoven.

De door hen gewenste rustige zondag met tijd voor jezelf en voor anderen is de CDA fractie meer waard dan commercieel gewin van de groten der aarde.