Ingezonden

‘Gedoe’ rond de winkelsluiting

(ingezonden)

‘Gedoe’ rond de winkelsluiting

Dat een enigszins gefrustreerde fractievoorzitter van het CDA in onze gemeente onlangs op de website van De Weekkrant nog eens zijn ei kwijt wilde over het recente raadsbesluit inzake de voorlopige openstelling van alle winkels op zondag, noopt ons als BVH daar iets tegenover te stellen.

Allereerst even vermelden dat de CDA-fractie in de Eerste Kamer vòòr de Winkeltijdenwet heeft gestemd. Deze wet geeft de gemeenteraden de vrijheid te beslissen over de openingstijden van de detailhandel. Dat is de voorzitter van de raadsfractie van het CDA kennelijk ontgaan.

Het is bekend dat de BVH de detaillist vrij wil laten in zijn openingstijden op zondag. Straffe winkeltijdenverordening verwerpen wij. In de eerste raadsperiode van deze gemeente hebben wij dit reeds aan de orde gesteld en nul op rekest gekregen.

Tijdens de raad van donderdag 4 juli waren er insprekers die zich uitspraken voor opening op zondag van supermarktbedrijven. Dit was voor ons de gelegenheid deze standpunten in te dienen als motie en daarbij kregen wij D66 aan onze zijde.

Tijdens het debat stelde de VVD zich steeds genuanceerder op en leek het erop dat een meerderheid zich uit zou gaan spreken voor openstelling.

De motie werd omgezet in een amendement op het voorstel van het college van B. en W. om alles bij het oude te laten. Vervolgens werd er een amendement ingediend om als experiment dan maar alle winkels open te stellen. Dit om rechtsongelijkheid te voorkomen.

Het CDA had wellicht het tij nog kunnen keren, als deze partij duidelijk voor zijn principes (denk daarbij aan de ‘zondagsheiliging’)onder woorden had gebracht. Dat deed de partij echter totaal niet. Zeer opvallend.

BVH is zeker niet voor zijn eigen gelijk gegaan. Deze partij heeft van meet af aan een consequente houding ingenomen. Het raadslid dat de confessionele partijen eens goed de oren waste, was Ruud van Veenendaal van GL/PvdA. Feilloos bracht hij onder woorden dat op een tamelijk hautaine wijze de niet confessionele fracties inzake de openstelling onverantwoordelijk gedrag werd verweten. Daar had hij genoeg van. En wij ook !

Sybe Streekstra (fractievoorzitter BVH)