Ingezonden

Nieuwsbrief Zakelijk Heuvelrug

Ondernemersnieuws Utrechtse Heuvelrug 3 februari 2014Webmaster Zakelijk Heuvelrug, 2014-02-03 16:04

Felicitatie!

De gemeente Utrechtse Heuvelrug feliciteert de winnaars van de verkiezing de (Startende) Ondernemer van het jaar 2013. Ondernemer van het jaar: Theo Deur van Deur Financiele Diensten in Leersum. Startende ondernemer van het jaar: Richard van den Brink en Bastiaan Veldhuis van Brasserie ’t Hoekie in Amerongen.
 
 
Subsidie stimulering Toerisme
Voor 2014 is er een Beleidsregel Toerisme Utrechtse Heuvelrug geldig. Het betreft een subsidieregeling waarbij verenigingen en stichtingen mogelijk voor een subsidie in aanmerking kunnen komen voor activiteiten die bijdragen aan:
 • het genereren van bovenregionale publiciteit
 • het bevorderen van het lokale toerisme 
 • het versterken van de samenwerking tussen lokale partijen op het gebied van recreatie / toerisme, natuur / landschap, cultuur en erfgoed, en duurzaamheid. 

Daarnaast hebben activiteiten die bijdragen aan de duurzame gemeentelijke ambities of die bijdragen aan productvernieuwing, een grotere kans om gehonoreerd te worden. De subsidie kan voor een eenmalige activiteit (incidentele subsidie) of voor meerdere jaren (budgetsubsidie) worden aangevraagd. Het totaal beschikbare bedrag voor 2014 is € 27.700,- Meer informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website onder ‘Inwoner’ en dan klikt u op ‘Subsidies’ of klik hier.

 
 
Vooraankondiging ‘Duurzaam Doen’
Maandagavond 10 maart: eindcongres Groene Economie Project. Noteer in uw agenda! Wat is er al bereikt en hoe kunt u meedoen? Meer informatie volgt.
 
 
Resultaten enquête  ‘Winkels open op zondag’ deze week bekend
Ongeveer 3.000 inwoners en 78 winkeliers hebben in januari de tweede enquête over de winkelopenstelling op zondag ingevuld. De resultaten kunt u deze week (of dinsdag of woensdag) op www.heuvelrug.nl lezen. In juli 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de proef waarbij alle winkels in onze gemeente op zondagen van 12.00 tot 18.00 uur open mogen zijn. Deze proef duurde tot en met 29 december 2013. De gemeenteraad heeft op 16 december besloten dat de winkels tijdelijk op zondag open mogen blijven tot 16 april 2014. De raad neemt – mede op basis van de resultaten van de enquête – op 27 februari een definitief besluit over de zondagopenstelling. Op 13 februari wordt het onderwerp in de Commissie Middelen besproken.
 
 
Uit op de Heuvelrug
Op www.uitopdeheuvelrug.nl vindt u de nieuwe promotiefilm over deze regio. Deze korte film geeft een mooi beeld over de diversiteit van de Utrechtse Heuvelrug. Wilt u ook meedoen met deze promotiecampagne? Kijk op www.uitopdeheuvelrug.nl/event/meer-naamsbekendheid-genereren voor alle mogelijkheden of klik hier. Wilt u meer informatie over de campagne Uit op de Heuvelrug? Neemt u dan contact op met het campagnebureau: Susan Claessens via susan@communicatiecheck.nu of 06 – 12 95 37 37.
 
 
Integrale gebiedsontwikkeling Maarsbergen-Oost 
De gemeente en Wolfswinkel Reiniging hebben samen het initiatief genomen om een integrale gebiedsvisie op te stellen voor een aantal ruimtelijke ontwikkelingen aan de oostzijde van Maarsbergen. Daarnaast hebben ook een particulier en woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen ruimtelijke plannen ontwikkeld voor hun percelen binnen de gebiedsvisie. Deze visie omvat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder:
 • Ontwikkeling van circa 5,7 hectare bedrijventerrein op de voormalige camping langs de Haarweg;
 • Herstructurering van het bestaande bedrijventerrein aan de Ambachtsweg in samenwerking met de daar gevestigde ondernemers.
 • Ontwikkeling van woningen aan de noordzijde van de Haarweg;
 • Aanpassing de delen van de wegprofielen van de Rottegatsteeg, de Griftdijk en de Haarweg;
 • Realisatie van 3,7 hectare nieuw bos, en 8,5 hectare nieuwe natuur.
In november 2013 is het ontwerp van de gebiedsvisie besproken in de raadscommissie Ruimte en vervolgens ook in de gemeenteraad. In de raad is een richtinggevende motie aangenomen, die ertoe heeft geleid dat de ontwerpvisie op een aantal punten is aangepast en ver-duidelijkt. Deze aangepaste ontwerpvisie heeft het college van burgemeester en wethouders op 21 januari jl. vastgesteld en wordt op 11 februari a.s. besproken in de commissie Ruimte. Vervolgens kan de gemeenteraad op 27 februari 2014 tot besluitvorming overgaan. Inloopbijeenkomst Deze plannen worden toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst voor de inwoners van Maarsbergen (en andere geïnteresseerden) op dinsdag 4 februari, van 17.30 – 20.30 uur in de Merseberchschool, Van Beuningenlaan 28a in Maarsbergen. U bent van harte welkom!
 
 
Maandelijks spreekuur wethouder Homan en ondernemers
Elke maand houdt wethouder economische zaken Bert Homan met ondersteuning van de bedrijfscontact- functionaris Joke van Grootveld spreekuur voor ondernemers. De diverse ondernemersverenigingen zitten aan tafel maar ook andere ondernemers zijn van harte welkom. Uit dit spreekuur komt een actiepuntenlijst waarvan elke keer de stand van zaken wordt doorgenomen. Punten zijn bijvoorbeeld verbetering ondernemersklimaat, inkoop van de gemeente, ontwikkelingen bedrijventerreinen, standplaatsen-beleid, winkelgebieden, flexibele bestemmingsplannen en het project Groene economie. Maar ook praktische zaken van individuele ondernemers proberen we hier op te lossen. Wilt u aansluiten? Geeft u dit dan s.v.p. door via joke.van.grootveld@heuvelrug.nl. De spreekuren zijn op:
 • Ma 24 febr. 11.00-13.00 uur
 • Ma 17 mrt. 09.30-11.30 uur
 • Ma 7 apr 13.30-15.30 uur
 • Ma 19 mei 13.30-15.30 uur
 • Ma 2 juni 13.30-15.30 uur
 • Ma 7 juli 13.30-15.30 uur
 • Ma 4 aug 13.30-15.30 uur
 • Ma 1 sept 13.30-15.30 uur
 • Ma 3 nov. 13.30-15.30 uur
 • Ma 1 dec. 13.30-15.30 uur