Heuvelrug

Heuvelrug dieper in het rood

De schuld van de gemeente Heuvelrug is de afgelopen jaren met bijna eenderde gestegen tot €2.690 per inwoner. Heuvelrug bevindt zich volgens de VNG bijna in de gevarenzone.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vanochtend gepubliceerd door bestuurdersblad BB. De schuldpositie van de gemeente is tussen 2009 en 2012 gestegen met €722 naar een totaal van €2.690 per inwoner. Hoogste schuld per inwoner heeft Hengelo (€8.571), laagste schuld heeft Giesenlanden (geen schuld, maar een credit van €5.423).

Kopie van VNG

'Waar de schuld over meerdere jaren sterk oploopt, zijn de gemeentefinanciën aardig aan het ontsporen. Te hoge schulden verdrukken door de noodzaak van rente en aflossing uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen,' aldus het artikel in BB, die daarin de VNG weer citeert.

Volgens het artikel in BB is echter niet de netto schuld, maar de netto schuldquote -ofwel de netto schuld minus de uitleenquote afgemeten aan de inkomsten- een betere indicator van de schuldpositie van een gemeente. Heuvelrug heeft een schuldquote (4e kolom) van 118%.

Daarmee kwalificeert de gemeente zich in de onderste regionen der gemeentes, volgens de interpretatiemodellen van de VNG. Heuvelrug neemt een 375e plaats in op een lijst van 414 gemeenten.

De netto schuld gerelateerd aan inkomsten zonder aftrek van uitleenquote is zelfs 135%, ofwel is de schuld (ca 48.500 x €2.690= rond de €130 miljoen) een stuk groter dan de jaarlijkse inkomsten van rond de €90 miljoen.

De schuldratio van de gemeente is 78%. Omgerekend betekent dit dat 22% van het totaal aan gemeentelijke bezittingen schuldenvrijis.