Politiek

Donderdag 13 februari gaat de StemWijzer Utrechtse Heuvelrug online!

Donderdag 13 februari gaat de StemWijzer Utrechtse Heuvelrug online!

Donderdag 13 februari wordt om 19.00 uur in de raadzaal van het Cultuurhuis in Doorn de StemWijzer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in gebruik genomen. Dit gebeurt door burgemeester Frits Naafs samen met  de lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Woensdag 19 maart kiezen de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hun nieuwe gemeenteraad. Acht partijen strijden om de stemmen. De StemWijzer helpt kiezers om de standpunten van de politieke partijen goed te leren kennen. De StemWijzer bevat 30 stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt de bezoeker te zien met welke partij hij of zij de meeste overeenkomsten heeft.

StemWijzer is een product van ProDemos. ‘ProDemos  – Huis voor democratie en rechtsstaat’ informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Voor 48 deelnemende gemeenten is een StemWijzer op maat gemaakt, met de belangrijkste verkiezingsthema’s in die gemeente.

De gemeentelijke StemWijzer kan ook worden ingevuld via de gratis StemWijzer app voor Google en Apple. De app kan al worden gedownload. De gemeentelijke StemWijzers komen, zodra ze beschikbaar zijn, via een update in de app online. Daarnaast is er ook een Facebook-app, waarmee de StemWijzer direct op Facebook is in te vullen. Deze is te vinden op www.facebook.com/stemwijzer.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft vier jaar geleden ook een stemhulp aangeboden op de website. Daar is toen door meer dan 10.000 bezoekers gebruik van gemaakt.