Heuvelrug

Grijze container wordt kleiner. Of duurder.

Ja, dit is de blauwe papiercontainer. De grijze kon de afdeling beeld even niet vinden...

Met de invoering van een kliko voor plastic afval vervangt de gemeente alle grijze afvalcontainers voor kleine containers met een chip. Heuvelruggers die hun grote container willen houden gaan meer betalen. De invoering van diftar wordt nog niet overwogen.

Alle Heuvelruggers krijgen in 2015 en 2016 een grijze container van 140 liter, waar een kliko van 240 liter nu gangbaar is. Alle grijze kliko's krijgen bovendien een chip. (Illegale) containers zonder chip worden niet meer geleegd.

Het is het gevolg van de invoering van de vierde container voor de inzameling van plastic afval, die naast de grijze, blauwe en groene containers in de tuin of op de oprit komt te staan. Het is de bedoeling dat de plastic container maandelijks wordt geleegd.

Ja, dit is de blauwe papiercontainer. De grijze kon de afdeling beeld even niet vinden...

De gemeente hoopt met de vierde container driemaal zoveel plastic op te halen. Nu brengen Heuvelruggers gemiddeld vijf kilo naar de Plastic Herobakken. Inzameling huisaanhuis moet dat naar de vijftien kg jaarlijks tillen. Inzameling in zakken is ook overwogen, maar zou slechts tot een verdubbeling leiden.

De €1.3 miljoen die de invoering van het nieuwe systeem kost wil de gemeente in zeven jaar terugverdienen. Het is de bedoeling dat de afvalstoffenheffing er niet door zal stijgen. De heffing gaat wel met twee a drie euro omhoog om ook de twintig tot dertig aanbiedstations rond hoogbouw -die hebben geen tuin om kliko's in te zetten- aan te passen, voor een slordige half miljoen euro.

Per ton plastic verdient de gemeente rond de vierhonderd euro. Met de verdrievoudiging van het aantal tonnen plastic – van 232 naar 670 ton- rekent de gemeente op een totaalopbrengst van €278.000, vanaf 2017. 

Omdat daarnaast -door de kleinere containers- bezuinigd wordt op het ophalen van restafaval (€43.000) en een chipsysteem op de nieuwe containers de illegale containers eruit haalt (€20.000) loopt het voordeel op naar €350.000 jaarlijks.

Heuvelruggers die een grote container willen houden gaan een hogere afvalstoffenheffing betalen. 'Door goed afval te scheiden kan vrijwel elk huishouden met een kleine restafvalcontainer volstaan. Elk huishouden heeft de keuze om wat meer moeite te doen en geld te besparen, óf om te kiezen voor gemak en meer te betalen,' aldus het voorstel, waar de gemeenteraad morgen over praat.

Hoogstwaarschijnlijk verdwijnt het tariefsonderscheid tussen een- en meerpersoosnhuishoudens. Hoewel er wel een chip komt in de grijze containers wordt de invoering van een 'de vervuiler betaalsysteem' – dus per kilo of kliko betalen- nog altijd niet overwogen. Verschillende steden in Nederlands hanteren al wel zo'n gedifferentieerd systeem.

In Hengelo leidt het diftarsysteem tot lagere kosten en kortere inzameltijd. Vier op de vijf Hengeloers zijn daardoor €30 minder gaan betalen, de vijfde Hengeloer betaalt juist meer.

In de gemeente Midden-Drenthe heerst momenteel een meningsverschil over de kosten danwel opbrengsten van de plasticinzameling. Inwoners van die gemeente krijgen sinds de invoering van de plastickliko een korting van €37,50 op de afvalstoffenheffing, maar volgens de lokale D66 zou dat voordeel groter mogen zijn.

De gemeente Heuvelrug denk t dat ook drankkartons in de nabije toekomst apart ingezameld gaan worden. 'Het is
technisch goed mogelijk om deze samen met de kunststofverpakkingen in te zamelen en later te scheiden,' aldus het voorstel.

Omvang en uiterlijk van de nieuwe plastic container zijn nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat 'kwaliteitsslag wordt gemaakt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en het straatbeeld te verfraaien.'