Ingezonden

Ondernemers steunen plan bedrijventerrein Wolfswinkel

Driebergen, 11 februari 2014

Betreft: Integrale gebiedsontwikkeling Maarsbergen-Oost (2014-555)

Geachte leden van de raadscommissie Bestuur en Middelen,

U wordt gevraagd een besluit te nemen over de realisatie van het bedrijventerrein
Maarsbergen. Als belangenbehartigers namens ondernemers binnen de gemeente
Utrechtse Heuvelrug vragen wij u om een positief besluit hierin te nemen
Voor een aantal ondernemers binnen de gemeente is uitbreiding van het
bedrijventerrein Maarsbergen simpelweg een absolute voorwaarde om te kunnen
blijven bestaan. Bedrijven als Bakker Bos en het metaalbewerkingsbedrijf BRB
Staalbouw hebben geen toekomst meer, zonder het bedrijventerrein Maarsbergen en
zullen noodgedwongen de gemeente moeten verlaten.
Ook het dorp Maarsbergen moet verlost worden van het dagelijkse vrachtverkeer door
hun kern. Ontsluiting van het bedrijventerrein, buitenom naar de provinciale weg is
daarvoor een absolute voorwaarde, inclusief bijbehorende kosten.
Bij de keuze voor een tunnel ter hoogte van de Haarweg/N226 heeft u feitelijk
besloten dat er geen vrachtverkeer meer over de Haarweg mag rijden, echter zonder
de middelen beschikbaar te stellen voor verbetering van de dan enige resterende
aangewezen route om te komen en te gaan naar bedrijventerrein Maarsbergen.
Omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet wilde overgaan tot aanschaf van de
camping, heeft ondernemer Wolfswinkel zelf fors in het project geïnvesteerd. Bij geen
doorgang van het project zullen zij genoodzaakt zijn een alternatief te ontwikkelen,
waarschijnlijk in de vorm van een vakantiepark, inclusief extra gebruiks- en
verkeersoverlast voor het dorp Maarsbergen.
Tevens is het nog maar de vraag of Wolfswinkel überhaupt nog genegen is, binnen de
gemeentegrenzen gevestigd te blijven, met mogelijk verlies van 50 arbeidsplaatsen
tot gevolg.
Wij willen u daarom met klem verzoeken, positief te besluiten en de bedrijven,
instellingen en bewoners in en om Maarsbergen datgene te geven wat broodnodig is,
een veilige woonomgeving en een goede vestigingsplaats om te kunnen ondernemen.
Met vriendelijke groet,
Ondernemersvereniging AMON – Amerongen
Ondernemersvereniging OVL – Leersum
Ondernemersvereniging FDO – Doorn
Ondernemersvereniging VOCD Doorn
Ondernemersvereniging ODC – Driebergen
Ondernemersvereniging OVL – Leersum
Ondernemersvereniging OSMM – Maarn/Maarsbergen
Ondernemersvereniging OOV – Overberg
Ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug – Utrechtse Heuvelrug