Ingezonden

BankGiro Loterij steunt Museum Huis Doorn met € 450.000

Persbericht
 
Doorn, 12 februari 2014
 

BankGiro Loterij steunt Museum Huis Doorn met € 450.000

 
Tijdens het Goed Geld Gala afgelopen avond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft de BankGiro Loterij bekend gemaakt de toekomstplannen van Museum Huis Doorn te ondersteunen met een donatie van € 450.000. Met deze fantastische gift kan Huis Doorn uitgroeien tot dé plaats van herinnering van de Eerste Wereldoorlog in Nederland. De subsidie zal gebruikt worden om de tentoonstelling Nederland neutraal, maar niet afzijdig te maken. Met films, documenten en objecten maakt Huis Doorn duidelijk waarom de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de oercatastorfe van de twintigste eeuw wordt genoemd. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de Balkanoorlog zijn niet te begrijpen zonder kennis van de Eerste Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag heeft WOI de wereldgeschiedenis beïnvloed.
 
Gedroomde visie
Herman Sietsma, directeur-bestuurder van Museum Huis Doorn: “Voor Huis Doorn is dit een droom die uitkomt. Met steun van meer dan 180 vrijwilligers kunnen wij Huis Doorn uitbouwen tot dé plaats van herinnering van deze oorlog, die honderd jaar geleden begon. Huis Doorn was het ballingsoord van Wilhelm II, de laatste Duitse keizer, nadat hij in 1918 afstand had gedaan van de keizerskroon. Er is geen betere locatie in Nederland om de enorme gevolgen te laten zien van deze afschuwwekkende oorlog. Nederland was weliswaar neutraal, maar sterk betrokken: ruim vier jaar was vrijwel elke jongeman in ons land gemobiliseerd en was Nederland het toevluchtsoord voor honderdduizenden Belgische vluchtelingen."
 
Tentoonstellingspaviljoen
In de gerenoveerde keizerlijke garage gaat Museum Huis Doorn een eigentijdse, aansprekende tentoonstelling inrichten voor jong en oud. In augustus, precies honderd jaar na het begin van WOI, gaat de tentoonstelling open. "Ik ben", zegt Herman Sietsma, "de BankGiro Loterij dan ook dankbaar voor deze grote subsidie. Met deze gift gaat Huis Doorn de verbouw en aanbouw van het tentoonstellingspaviljoen financieren. Wij gaan met nieuwe energie aan de slag …"