Brieven

Nieuwe inwoner boos over hondenbelasting

Tussen de ingekomen stukken vond Hillridge zojuist een opvallend elektronisch briefje, opvallend vanwege toon en inhoud. En omdat veel gemeenten worstelen met deze doelbelasting.

 

Verzonden: woensdag 5 februari 2014 17:01
Aan: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Onderwerp: Hondenbelasting????

Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren,

Vanmiddag werden wij bezocht door een persoon die ons vertelde dat wij verplicht zijn hondenbelasting te betalen voor onze twee honden. Ik benhierover zeer verbaasd en verontwaardigd. Onze vorige woonplaats was de gemeente Borger-Odoorn en daar hoefden we deze belachelijke heffing niet te betalen. Ik kan me ook niet aan de indruk  onttrekken dat dit een ordinaire manier is om aan geld te komen in tijden dat uw burgers verder al helemaal uitgemolken en kaalgeplukt zijn.
Wat doet u eigenlijk voor die 180 euro die u van ons wilt hebben? Zijn er hondenuitlaatplaatsen of hondenspeeltuinen, gaat u speciale fietspaden aanleggen waar je met je hond kan fietsen?
Voor zover mij bekend is er in mijn woonomgeving geen enkele voorziening voor honden. Wij laten zelf onze honden uit en ruimen zelf hun poep op, zorgen er zelf voor dat onze honden geen overlast veroorzaken.
Het zal u duidelijk zijn dat ik het absoluut niet eens ben met deze bespottelijke belasting en dat ik, zodra de aanslag in de bus valt, bezwaar zal maken.

Groet,
…………………

Overberg

 

Lees ook: Hondenbelastng in 2014 dubbel opgelegd