Heuvelrug

Gefronste wenkbrauwen rond toch niet zo duur gemeentekantoor

985

Gistermiddag verraste de gemeente met een juichend persbericht over de lage kosten voor het omstreden gemeentekantoor.  Critici fronsen de wenkbrauwen.

Volgens het persbericht zou het gemeentekantoor een flink stuk goedkoper zijn dan eerder berekend. Tot de bouw van een nieuw centraal gemeentekantoor werd in 2011 besloten, omdat het goedkoper zou zijn dan het niet bouwen van een gemeentekantoor: blijven zitten in de bestaande kantoren. De gemeente berekent in het persbericht dat het voordeel inmiddels oploopt tot € 244. 893 per jaar.

Maar volgens Anne van Doorn, die in het voorjaar van 2011 ruim zesduizend handtekeningen tegen de bouw van het gemeentekantoor wist te verzamelen, klopt de berekening van de gemeente ook ditmaal niet. 'Als de oude panden niet verkocht zijn moet je ze nog steeds onderhouden, dus voorlopig kosten: geen voordeel. Evenmin dragen ze bij in de funding van nieuw, want, nogmaals: er is niets verkocht. Dus eerst middelen, dan feest.'

Van Doorn maakt ook bezwaar tegen het meerekenen van de huurinkomsten van het deel van het nieuwe kantoor dat uiteindelijk helemaal niet nodig bleek. 'Een huuropbrengst van pand C meenemen is eveneens jezelf rijk rekenen. Immers het pand had niet gebouwd hoeven worden als de VVD wethouder openheid van zaken had gegeven toen hij zich desgevraagd zou verantwoorden. Dat weigerde hij en nam de kuierlatten, dat wachtgeld(kosten gemeenschap) mag ook in de kosten worden meegenomen.'

Ook heuvelrugwatcher Arjan Muil, die onder de naam Rommelbrugsecourant de gemeente regelmatig bestookt via twitter en facebook, vindt het persbericht weinig realistisch: 'Veel getallen en bedragen zijn (bijna) niet controleerbaar. Vooral de benodigde investeringen in de oude kantoren (11 miljoen)  vind ik nogal speculatief. Het tabelletje in het persbericht is nogal verwarrend en het vergelijkt vooral de calculaties uit 2011 en de huidige prognose.'

Muil: 'Het voordeel van € 244. 893 is voorlopig minder dan de rentekosten voor de extra lening van 8 miljoen omdat het oude spul nog niet is verkocht. Even een berekeningetje: Zolang de oude boel niet is verkocht zijn de jaarlijkse rentekosten 8 miljoen x 3,4% rente = 272.000 euro. Daar komen nog de jaarlijkse instandhoudingskosten bij voor de oude kantoren. Duidelijk is dat het voordeel de komende jaren is verdampt en omgeslagen in een jaarlijks nadeel.'

'Verder is het twijfelachtig of de beoogde verkoop opbrengst de komende jaren (of eigenlijk ooit) zal worden gehaald. Voor de verkoop moeten zelfs kosten worden gemaakt, die van de verkoopopbrengst afgeboekt gaat worden.  Ook wordt niet afgeschreven op de grond waardoor de incourante boekwaarde van de aangekochte grond (inclusief afkoopsom van de projectontwikkelaar destijds) een last blijft waar voor de eeuwigheid rente over moet worden gerekend. Verhullend optimisme, of in gewoon Nederlands: volksverlakkerij.'