Z-GR 2014

Vertrek Homan maakt weer heel wat los

Lokale politici reageren verdeeld -maar nooit mat- op het gistermiddag aangekondigde afscheid van Bert Homan, de wethouder die de gemoederen zelden onberoerd liet. 'Een wijs besluit'. Of:  'Om erger te voorkomen op 19 maart wordt Homan geofferd.'

Hillridge vroeg Homans politieke verwanten Rob Jorg, Lysbeth van Valkenburg en Frits Naafs om een reactie op diens aftreden, maar hetzelfde ook de politieke tegenstrevers Jasper van Geijtenbeek, Gerrit Boonzaaijer en Gera Hensbergen. 

Rob Jorg, de kersverse lijsttrekker voor Homans VVD, reageert verrast, maar vooral ook met woorden van waardering op Homans aankondiging. 'Met het vertrek van Bert Homan verliezen we een kleurrijke wethouder die in de relatief korte periode veel goede resultaten heeft bereikt voor onze gemeente. Bert is ruim drie jaar geleden binnengehaald vanwege zijn reputatie van een stevige bestuurder. Hij nam enkele van onze gemeentelijke uitdagingen aan op een moeilijk moment. Inmiddels zijn de meeste van deze problemen dankzij hem flink op weg naar een goede oplossing. Ook voor mij kwam de aankondiging van vandaag als een verrassing. Ik begrijp en respecteer zijn besluit en ben vooral heel blij met zijn enorme inzet van de afgelopen jaren. Uiteraard wens ik hem veel succes in zijn nieuwe uitdagingen.'

Jasper van Geijtenbeek (SP) was politiek tegenstrever van Homan. Geijtenbeek zegt de scherpe kanten van Homan te hebben gewaardeerd: 'Bert is een wethouder met twee kanten; hij zorgde nogal eens voor wat opschudding door zijn mening niet onder stoelen of banken te steken. Zeer ambitieus, waardoor hij nog wel eens wat te kort door de bocht ging met de plannen die hij ventileerde. Aan de andere kant was het ook weer aardig dat je een wethouder tegenover je hebt die staat voor zijn zaak. Die niet continu twijfelt en als sprekende pop dient voor de VVD-fractie. Dat maakt het voor een partij die qua visie lijnrecht tegenover hem staat interessant om debat mee te voeren. Ik denk dat als wij Bert tegenover ons hadden gehad als wethouder sociale zaken en zorg i.p.v. wethouder Van Oostrum dat de discussies dan zeer boeiend en fel waren geweest. Bert zocht het debat wel op en dat waardeerde ik wel in hem. Maar de politieke trein rijdt door, we wensen Bert veel succes in zijn volgende werkkring, eventueel weer in een bestuurlijke rol.'

Gerrit Boonzaaijer (SGP) noemt Homans vertrek 'een wijs besluit'.  Boonzaaijer diende afgelopen voorjaar nog een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, wegens het geven van onjuiste informatie. De motie haalde het niet, wel betekende het een nieuw deukje in Homans reputatie. Vooral op het terrein van de gemeentefinancien – een terrein dat het gemiddelde gemeenteraadslid mijdt- kon Homan opponent Boonzaaijer nimmer overtuigen. Ook nu niet. Boonzaaijer: 'De SGP wil Homan veel succes wensen. We verschillen wel van mening over de bereikte resultaten op financieel gebied, maar ook qua LED (lantaanrpalenplan, red.), duurzaamheid, stationsgebied, Acacialaan, Hoofdstraat, Berkenweg, vastgoed en verkoop gemeentehuizen en gemeentewerven. Spijtig is dat er geen verantwoording van HET grote project (gemeentekantoor) door hem wordt afgelegd.'

Het hardst oordeelt nog Gera Hensbergen, die namens de lokale partij BVH meer dan eens de degens kruisde met Homan, en door haar voorkeur voor details de wethouder soms tot woedeuitbarstingen bracht. Ook nu is haar reactie op Homans vertrek polemisch: 'Wethouder Homan is voor de VVD in de aanloop naar 19 maart duidelijk een blok aan het been geworden. Dat zal de kandidaat-raadsleden wel duidelijk zijn geworden tijdens de campagne. Om erger te voorkomen op 19 maart wordt mijns inziens dhr. Homan geofferd. Dat de VVD daar nu pas achter komt, zegt meer over de VVD zelf dan over Homan. Hij wilde immers nog wel blijven. Anders had hij zich toch niet op de lijst laten plaatsen? Ik kan het aangekondigde vertrek van de wethouder dan ook niet anders zien dan het offeren van Homan om een hoop komende ellende te voorkomen. Het is bedoeld om de deconfiture van het beleid van de zittende coalitie te verdoezelen. Er komt een heleboel op ons af waarvoor we de beurs moeten openen.'

Tot slot Lysbeth van Valkenburg, de als VVD-fractieleider Homan aan boord haalde. 'Ik respecteer zijn keus, en heb er ook begrip voor. Destijds was hij één van de kandidaten die van buiten onze gemeente heeft gesolliciteerd voor deze functie. Peter van der Zee en ik hebben destijds de gesprekken gevoerd en uiteindelijk onze voorkeur voorgelegd aan de fractie. De fractie heeft de definitieve keus gemaakt voor Bert als nieuwe wethouder namens de VVD.'

Reactie Frits Naafs laat nog even op zich wachten……