Politiek

GroenLinks/PvdA: zorgen over Zanderij/Maarnse Berg

(ingezonden door GLP)

Zaterdag 15 februari trok GroenLinks/PvdA Utrechtse Heuvelrug er op uit om de situatie rond de Zanderij en de Maarnse Berg in ogenschouw te nemen. Er zijn zorgen om drie kwesties:

 

  • de ontoegankelijkheid van een openbaar recreatieterrein (de oude zandafgraving, nu de Zanderij genoemd) voor mensen met een fysieke beperking

  • het beheer van de Zanderij en de dreiging dat het gebied van doelstelling verandert: van extensieve naar intensieve recreatie

  • de onduidelijkheid over een eventuele omleiding (dus verlenging) van het fietspad Maarn-Driebergen.

Ontoegankelijkheid

GroenLinks/PvdA vindt het van de zotte dat een openbaar natuurterrein niet toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking. Er zijn drie toegangen. Twee daarvan zijn niet te nemen voor mensen die slecht ter been zijn: de hoge, steile trap van 180 treden en de ouderwetse zandtrap dichter bij de bebouwing van de Bergweg. Achter de derde toegang op het laagste punt lokt een rolstoelvriendelijk pad, maar deze toegang is afgesloten en gaat alleen open voor groepen bezoekers die onder begeleiding het Zandsteneneiland bezoeken. De gemeente heeft een intentieverklaring getekend om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En nu, bij een net nieuw opgeleverd recreatiegebied, wordt een grote groep inwoners en recreanten buitengesloten. GroenLinks/PvdA vindt dit onacceptabel.

Beheer Zanderij

Nu het recreatieschap dreigt te verdwijnen zijn er ook zorgen over het beheer van De Zanderij. Een deel is afgesloten en bestemd voor natuurontwikkeling. Een ander deel is bestemd voor extensieve recreatie (wandelaars, geen mountainbikers en dagrecreatie). Het gebied moet wel beheerd worden. Wie gaat dat doen? Zonder beheer dreigt verloedering en is het wachten op een ‘spontane’ overgang van extensieve naar intensieve recreatie..

Fietspad

De samenwerkende partijen zijn blij dat zich de al meer dan tien jaar voortslepende kwestie over het recreatiepark De Maarnse Berg tot een oplossing komt. Dat gebeurt door uitbreiding aan de ene kant en inperking/ natuurbescherming aan de andere kant. Maar er is nog onduidelijkheid over wat dit betekent voor het fietsverkeer tussen Driebergen en Maarn . Door de aanleg van het ecoduct moest het fietspad al eerder verlegd en verlengd worden. GroenLinks/PvdA vindt het stimuleren van fietsverkeer tussen de dorpen belangrijk en vindt dat er aandacht moet zijn voor een oplossing zonder verdere verlenging van de fietsroute.