Politiek

Persverklaring Bert Homan over zijn vertrek

(ingezonden door VVD, namens Bert Homan)

Wethouder Bert Homan gaf maandagmiddag om 16:00 uur bij een persbijeenkomst in Amerongen de volgende persverklaring af:

"Als geen ander draag ik steeds uit dat bestuurders niet aan het pluche moeten plakken en zich dus steeds moeten afvragen: ben ik nog de juiste persoon op deze plek. Dan moet je ook zelf goed in die spiegel kijken! 3,5 jaar geleden vroeg de fractie van de VVD Utrechtse Heuvelrug mij het wethouderschap van de mooiste gemeente van Nederland te vervullen en gaf mij een aantal opdrachten mee. Op diverse terreinen was er een stevige klus: de financiën moesten beter op orde, een aantal projecten zoals het station, de vastgoedbezittingen, de werf, het gemeentekantoor en de grondexploitaties moesten tot resultaten komen. Na het afreden van collega Roy Pamboer kwamen daar nog de Gebiedscampagne “uit op de Heuvelrug” en EZ bij. Na de afgelopen commissie week is voor mij duidelijk geworden dat deze opdracht zo ver op de rails staat, dat ik mijn missie als volbracht beschouw.

Bij aanvang van mijn werkzaamheden, in november 2010, werd ik geconfronteerd met een resultaat over 2010 dat ruim 2,3 mil. negatief was. De begroting van 2011 was daar niet op aangepast. Sterker, in de eerste 5 jaar van de Heuvelrug waren er 3 jaren met een negatieve jaarrekening. Samen met de medewerkers en de Raad is het vanaf dat moment gelukt de jaarrekeningen (2011,12 en 13) positief te laten sluiten en ook de jaarrekening 2014 zal een positief resultaat laten zien. Door de Kerntakendiscussie zijn wij er in geslaagd de begrotingen structureel op orde te brengen en durf ik te zeggen dat wij een stevig fundament voor de toekomst hebben gelegd. Wel moeten er direct na de verkiezingen nog een aantal lastige besluiten genomen worden voor de komende jaren. Door deze inspanningen zijn wij er in geslaagd om na 1 jaar onder het ingestelde preventief toezicht uit te komen en op de provinciale “ranglijst” te stijgen van 26 naar plaats 13. Ook hebben wij een, uniek voor Nederland, rapportage systeem ingevoerd dat de Raad op 6 momenten per jaar inzicht geeft in de actuele financiële vorderingen en daarmee mogelijkheid tot sturen geeft. Met de vorige week besproken voorstellen over de grondexploitaties hebben wij ook daarin zoveel helderheid gebracht dat de Raad weet wat er op dat vlak gebeurt en zij daarover 2x per jaar haar mening kan vormen en kaders stellen. Die grip op de financiële situatie maakt nog veel meer mogelijk. Belangrijk is dat wij de begroting nu zo kunnen aanpassen dat de Raad middels de doelenbomen en de budgeten, goede kaders kan stellen, budgets kan geven en achteraf kan controleren.

Naast orde op zaken in financiële zin waren er ook opdrachten om de diverse grote projecten tot een definitieve uitvoeringsfase te brengen;

Het station Driebergen-Zeist is nu uitvoering gereed, de financiering is geregeld, de parkeergarage komt er, het wordt het meest duurzame station van Nederland.
Samen en met veel inspanning van inwoners ligt er nu een goed plan voor de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen en nieuwe mogelijkheden voor het centrum daar.
De A12-verbreding is goed verlopen en het lokale wegennet is daar zoveel mogelijk op aangepast.
De bouw van de Gemeentewerf is afgerond, binnen het budget gebleven, samen met realisatie van veel duurzame elementen.
Het gemeentekantoor is gerealiseerd met ruim 2,5 mil. lagere investeringen en op jaarbasis zijn de exploitatielasten € 350.000, = minder dan zonder die nieuwbouw.
Het riool is in beeld, we weten nu wat er de komende jaren moet gebeuren. De verwerking van afval is succesvol en we geven dit jaar geld-terug. Over de 4 jaren heen zijn de lokale lasten, op de inflatie na, niet gestegen. Er is aandacht voor milieu; o.a. zichtbaar bij het project groene economie, het opstellen van beleidsregels voor vrije-veld-opstellingen zonnepanelen en het project zonnepanelen op scholen en sportvelden. De dienstverlening in de openbare ruimte wordt steeds beter en de gladheidsbestrijding verloopt bijna zonder klachten. Wij maken vorderingen bij de verkoop van onze, overbodige, bezittingen en de oude Gemeentehuizen Maarn, Leersum en een deel van Amerongen zijn verkocht. De besprekingen over Driebergen zijn nog steeds veelbelovend.

Is dan alles goed gegaan, nee natuurlijk niet. Lastige besluiten zijn niet populair en roepen weerstand op. Ook bij projecten in de buitenruimte kan de samenwerking en communicatie met de inwoners en bedrijven beter. Er is nog veel te doen in Utrechtse Heuvelrug en door de in hoog tempo veranderende samenleving moeten wij als overheid nog beter en sneller leren daarop in te spelen. Ook niet alle gestarte projecten zijn al tot uitvoering gekomen, zoals bv de vervanging van onze buitenverlichting door LED lampen. We zijn op de goede weg, maar het duurt helaas langer dan gedacht en gehoopt. Samen met de Raad zet je de koers uit en doe je je best zoveel mogelijk te realiseren. Dat hoge ambitieniveau laat zich niet altijd op korte termijn realiseren. Er is dus nog genoeg te doen.

Als ik, alles overziende, de balans opmaak van de afgelopen jaren constateer ik, dat ik met heel veel plezier heb gewerkt in Utrechtse Heuvelrug en veel mooie momenten heb mogen meemaken. Het is een waar genoegen om in deze prachtige gemeente te mogen werken. Tegelijk trek ik de conclusie dat ik mijn opdracht, van de VVD fractie, volbracht heb. Ik kijk met trots naar de bereikte resultaten en de aanzetten van verbeteringen die bereikt zijn. Dat maakt dat ik nu ook open sta voor een nieuwe uitdaging in het openbaar bestuur of een daaraan gerelateerde organisatie. Ik ervaar de functie van wethouder als de mooiste baan die denkbaar is. Ik hoop nog lang een dergelijke functie te mogen vervullen.

Ik maak mijn overwegingen nu wereld kundig omdat ik het fair vind naar de VVD, die mij deze prachtige kans gaf, dat zij weten dat ik actief kijk naar nieuwe uitdagingen in het openbaar bestuur. Ik heb altijd getracht transparant te zijn en dat wil ik ook nu blijven.

Het was en is nog steeds een eer en een genoegen om de functie van VVD wethouder in Utrechtse Heuvelrug te mogen vervullen. "

Bert Homan