Stellingen GR 2014

Stelling 3: De Voedselbank

Nog zevenentwintig dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen, dus nog zevenenwtintig stellingen. Vandaag nr 3: De gemeente moet de Voedselbank meer subsidie geven.

CDA: Eens
Het CDA vindt de voedselbank een hele goede voorziening voor de allerarmsten in onze gemeente.

SP: Eens
Wanneer dit nodig is moet dit gebeuren. In principe zouden voedselbanken niet nodig moeten zijn, maar zolang ze nodig zijn wil de SP dat ze alle steun krijgen.

PvdA/GroenLinks: Eens
Het is gruwelijk dat er een voedselbank nodig is. Zolang dat echter een realiteit is moeten we deze ondersteunen.

CU: Eens
De ChristenUnie wil idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Voedselbanken zijn er en hebben het – ook in onze gemeente – druk. Wij willen ervoor zorgen dat de betrokken vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Daar willen wij ze bij steunen, financieel en/of in natura (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoermiddel). Cliënten van de voedselbank moeten hulp ontvangen zodat zij zo snel mogelijk structureel uit de problemen komen.

VVD: Oneens
Subsidie aan de voedselbank kan niet los worden gezien van het totale gemeentelijke minimabeleid. Los van dit gemeentelijke minimabeleid kan dus niet worden gesteld dat de gemeente meer (of minder) subsidie moet geven.

SGP: Oneens
De Voedselbank is geen doel op zich, maar een gevolg van onvoldoende maatregelen op het gebied van armoedebestrijding en werkgelegenheid. Bij de bron maatregelen treffen acht de SGP altijd een betere keus, dan achteraf problemen proberen op te lossen. Tegelijkertijd zijn de overschotten die door de Voedselbank worden herverdeeld ook onwenselijk, maar op deze manier toch nog dienstbaar aan degenen die het anders moeten ontberen.

BVH: Oneens
Blijft een goed particulier initiatief.

D66: Oneens
Hoe sympathiek ook maar de Voedselbank dient niet te draaien op subsidie. De gemeente kan wel faciliteren met beschikbare ruimte. Beter zou het ook zijn wanneer supermarkten hun eten niet weggooien.