Heuvelrug

Kwart miljoen verlies op oude gemeentehuizen; Updated

Heuvelrug ligt achter op schema, maar weet de schade beperkt te houden. De afgedankte gemeentekantoren Maarn en Leersum brengen een kwart miljoen minder op dan begroot; Updated

Dat blijkt uit de wensen- en bedenkingenbrief die wethouder Homan gisteren vrijgaf. Homan zelf is niet beschikbaar voor een toelichting, zijn collega's Naafs en Van Oostrum wilden vanmiddag niet op de details ingaan. Uit de brief blijkt dat Maarn voor €454.000 onder de opbrengstprognose is verkocht, terwijl Leersum juist een meevaller van €224.000 kan bijschrijven

Homan heeft de onderhandelingsresultaten daags voor de bekendmaking van zijn vertrek als wethouder bij zijn collega's voorgelegd, die er vervolgens positief op hebben gereageerd. Volgende week kan de gemeenteraad er nog voor gaan liggen, maar de verwachting is dat de stemming ook daar positief is. Vervolgens kunnen beide verkopen verder in procedure.

Voor het monumentale gemeentehuis van Leersum legt de geheime koper een nog geheim bedrag neer. De onderhandelingen met de  enkele koper zijn in februari 2013 begonnen en vorige maand afgerond. Niet geheim is dat de opbrengst € 224.000 boven de verwachte opbrengst ligt. De opbrengsten van Leersum, Maarn en Amerongen, plus de gemeentwerven van Doorn, Amerongen en Driebergen moeten tezamen minimaal €7 miljoen opbrengen om een deel van het nieuwe Doornse gemeentekantoor te betalen.

De koper van Leersum wil het voomalig gemeentekantoor verbouwen tot zorgappartementen. De dakkapellen zullen daarbij iets groter worden. Homan en zijn ambtenaren waarschuwen nog wel dat als de koop niet door mocht gaan het gemeentehuis nog lang leeg zal blijven staan, met 'negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving.'

Maarn is voor een onbevestigde €1,8 miljoen verkocht, dat is -wel bevestigd- €454.000 minder is dan in het dekkingsplan was voorzien. Maarn was eigenlijk al in 2012 verkocht, ook voor €1,8 miljoen, maar dat bedrag wist de koper uiteindelijk niet op tafel te krijgen. Waarna Maarn opnieuw de markt op ging.

De vier kandidaatkopers zijn vervolgens een waarderingsmatrix ingeschoven, waarbij de nog geheime partij C de hoogste ogen gooit. Partij A scoort ook goed, maar moet A voor laten gaan in de categorieen duurzaam bouwen en stedenbouwkundig karakter. De partijen B en D zijn volgens Homan en zijn ambtenaren minder solvabel, of bieden lagere bedragen voor het gemeentekantoor. 

Maandag meldde wethouder Homan al de verkoop van zowel Maarn als Leersum, toen nog onder voorbehoud. Wel oordeelde Homan dat hij met beide verkopen een groot deel van zijn taak als wethouder heeft volbracht, en dus op zoek mag naar een nieuwe functie elders in Nederland.

Met de opbrengsten van Leersum en Maarn -plus de eerder voor €900.000 verkochte helft van het Amerongse gemeentekantoor- ligt de totaalopbrengst van de afgedankte gemeentehuizen nu rond de €5 miljoen.

De opvolger van Homan moet met de andere helft van Amerongen, plus de gemeentewerven van Amerongen, Driebergen en Doorn nog €2 miljoen binnenhalen. Mocht dat niet lukken, dan mag de wethouder ook nog de opbrengst van het afgedankte gemeentekantoor van Driebergen gebruiken, zo besloot de gemeenteraad in 2010 in het dekkingsplan voor het nieuwe gemeentekantoor.

Bovenstaande is mogelijk -zelfs waarschijnlijk- onjuist, waarvoor excuses. Van de verkoopopbrengsten moeten de boekwaardes van de kantoren en werven nog worden afgetrokken, en die staan nog altijd in de geheime boeken. Het blijft derhalve gissen naar netto opbrengsten, en naar de huidige stand van de totale netto opbrengst. Behalve dan voor wethouders, ambtenaren en raadsleden, die daarover volgens henzelf niets mogen zeggen.

Mogelijk dat volgende week donderdag meer boven water en op tafel komt wanneer Gerrit Boonzaaijer (SGP) wethouder Homan een laatste maal -Homan heeft maandag zijn vertrek aangekondigd- aan de tand zal voelen over de financiele verantwoording voor het nieuwe gemeentekantoor, die volgens Boonzaaijer flinterdun is.

Boonzaaijer ziet daarbij ook een taak liggen voor zijn collega's, die zich over dit onderwerp totnogtoe op de vlakte houden: 'Mijnheer de voorzitter wij zien in deze vorm van verantwoording als een door het college aangeleverde onderbouwing van het verhullend optimisme. Daarmee heb ik een poging gedaan hierover een mild politiek oordeel te vellen. Ik ben heel benieuwd hoe mijn collega raadsleden/toezichthouders aankijken tegen deze werkwijze.'