Stellingen GR 2014

Stelling 5: Dorpsbudgetten

Nog 25 dagen naar 19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen. Hillridge helpt de kiezer daarbij een keus te maken. Vandaag stelling nr 5:  De dorpen moeten een eigen budget krijgen voor onderhoud en leefbaarheid.

Er leeft in de afzonderlijke dorpen een onbekende mate van onvrede over de herindeling tot gemeente Heuvelrug. Vandaar dat er onder de noemer 'dorpsgericht werken' dorpscoordinatoren zijn aangesteld, en dorpsgesprekken worden gehouden die leiden tot dorpsagenda's, met daarop de onderwerpen die onvrede oproepen. Omdat het dorpsgericht werken vooralsnog niet echt uit de verf komt zou er 'geld' uit de Heuvelrugse begroting gehaald en naar de afzonderlijke dorpen toegeschoven kunnen worden.

SGP: Geen van beide
De SGP pleit voor een soepele toekenning van budget als binnen een dorp initiatieven worden genomen die het dorp ten goede komen, maar vindt het onwenselijk om vooraf daar al potjes voor te reserveren.

CDA: Oneens
Voor het CDA telt ieder dorp, maar vindt dat eigen budgetten leiden tot eigen beleid en dat vinden wij ongewenst.

BVH: Oneens
Oneens, anders was er geen herindeling nodig geweest.

CU: Eens
De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. De ChristenUnie wil de kernen meer eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten om kleine projecten slagvaardig te kunnen uitvoeren.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij hebben vertrouwen in de kracht van inwoners. Daarom een dorpsagenda en een dorpsbudget door en voor inwoners.

D66: Eens
Mensen weten in hun eigen omgeving het best wat er moet gebeuren. Laat ze hier over zelf meedenken, meepraten en meebeslissen. Het moet voor de inwoners helder zijn waar de dorpsbudgetten aan worden besteed en welke procedures hiervoor gelden.

SP: Eens
Zolang inwoners kunnen meebeslissen waaraan het geld uitgegeven wordt, is de SP voorstander hiervan.

VVD: Eens
De gemeente stelt vast aan wat voor soort activiteiten het budget kan worden besteed. De dorpen bepalen aan de hand van de dorpsagenda hóe zij het budget besteden.